Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nedre torg forprosjekt

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Unni Charlotte Hestad, epost: unnicharlotte.stokkehestad@ski.kommune.no.

Prosjektbeskrivelse

Nedre torg i Ski sentrum skal bli forvandlet fra parkeringsplass til et sentralt offentlig rom, en møteplass hvor det kan bli et frodig byliv. Kommunestyret har satt av totalt 40 millioner kroner til utviklingen av nedre torg.

Til grunn for utviklingen av torget ligger kommunens sentrumsplan, innbyggernes tilbakemeldinger og ønsker samlet inn gjennom byutviklingsprosjektet Skiliv i 2017, samt kommunens funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum.

I 2019 gjennomførte kommunen en arkitektkonkurranse om nedre torg i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Den ble utlyst i januar 2019. Vinner ble kåret i juni 2019. Samarbeidet med vinneren , det danske arkitektfirmaet Urban Power, ble påbegynt i august 2019.

Høsten 2019 arbeider kommunen med et forprosjekt for nedre torg. Forprosjektet jobber med ulike tekniske og designmessige løsninger på et overordnet plan.

Flere detaljer om hvordan nedre torg faktisk vil bli seende ut, vil bli annonsert når dette er bestemt.

Kommunen ser utviklingen av nedre torg i sammenheng med andre pågående og planlagte utbyggingsprosjekter i Ski sentrum, både i kommunens og andre aktørers regi.

(Statusoppdateringer finner du under illustrasjon og foto)

hovedvinner arkitektkonkurranse nedre torg
Illustrasjon fra Urban Power. Merk: Dette er kun en illustrasjon, det er ikke nødvendigvis akkurat slik nedre torg blir.

flyfoto nedre torg
Nedre torg er i dag parkeringsplass.

Statusoppdateringer

September 2019: Forprosjektet har gjennomført brukergruppemøter med representanter fra blant annet næringslivet, kulturlivet, brannvesenet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet. Kommunen vurderer innmeldte behov og ønsker fra brukergruppene i arbeidet med torget.


Publisert: 18.10.2019 12:50
Sist endret: 18.10.2019 12:58