Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilskudd til tilpasning

Du kan søke om tilskudd til tilpasning dersom du har nedsatt funksjonsevne og det er behov for økonomisk støtte til å bygge om boligen, slik at  du kan bli boende der.

Hva kan du få tilskudd til tilpasning til?

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov for personer med nedsatt funksjonsevne.

Du kan søke om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen. Familier med funksjonshemmede barn er prioritert ved tildeling av tilskuddet. Det gis ikke tilskudd til tilpasning til oppussing.

Søk om tilskudd til tilpasning

Hvor mye kan du få?

Ski kommune mottar begrensede midler årlig, og ikke alle som søker kan bli prioritert.

Tilskuddet begrenses normalt oppad til kr 40 000,-.

Nyttig informasjon og regelverk

Om tilpasning av bolig fra Husbanken

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig


Publisert: 10.09.2015 13:16
Sist endret: 09.10.2017 14:15