Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Startlån

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner, eller ikke får tilstrekkelig lån til å finansiere kjøp av bolig.

Slik søker du om startlån

Startlån kan gis i tillegg til banklån, dvs at lånetaker låner et beløp i egen bank, og får låne resten i kommunen (toppfinansiering). Eller som fullfinansiering, dvs. at Startlånet dekker hele kjøpesummen. Omkostninger ved kjøp regnes normalt ikke med i låneutmålingen.

Selv om Startlån er en gunstig låneordning, blir det stilt krav til lånesøker. Boligkontoret sjekker om det er økonomisk grunnlag for lån, og om søkeren er innenfor prioriterte grupper.

Søk om startlån

Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon til kommunen for å få behandlet søknaden.

Hvem kan få startlån?

Startlån tildeles etter behovsprøving. Kommunen behandler søknadene og skal vurdere om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolighar benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Den som får startlån må kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Startlån kan gis i disse tilfellene:

  • For å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid for husstander som har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
  • Når husstander har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån vil kunne bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin.
  • Når husstandens boligsituasjon hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet.
  • Når lånet vil bidra til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Les mer om startlån

Priser og gebyrer for startlån i Ski kommune

Renten følger husbankens halvårige rentesatser, med et administrativt påslag på 0,25%, og endres inntil seks ganger i året.

Etableringsgebyr startlån kr. 1.750,-

Inngå fastrenteavtale i lånetiden kr. 930,-

Endring av låneavtale ved prioritetsfravikelse, pantefrafall mv. kr. 620,-

Brudd på fastrenteavtale kr. 1.130,-

Termingebyr kr. 50,-

Purregebyr kr. 65,-

Nyttig informasjon og regelverk

Tips når du skal kjøpe bolig

Forskrift om startlån

Før jeg søker lån


Publisert: 10.09.2015 11:08
Sist endret: 09.10.2017 14:14