Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunale utleieboliger

For deg som ikke kommer inn på det private boligmarkedet på grunn av helsemessige, sosiale og/eller økonomiske årsaker.

Ski kommune leier ut vanlige boliger, omsorgsboliger og andre spesialboliger.

Boligene er spredt over hele Ski kommune, men de aller fleste ligger enten i Ski eller på Langhus. Omsorgsboliger og boliger for grupper med spesielle behov er ofte lokalisert på samme sted. Andre boliger ligger i sameier og borettslag i Ski kommune. Husleienivået på de vanlige boligene er satt til gjengs leie. Det finnes ca. 400 kommunalt eid utleieboliger.

Hvem kan søke?

  • Du som søker må ha bodd i Ski kommune de siste 3 årene. Det er i tillegg en mulighet for unntak fra krav om botid i særskilte tilfeller.
  • Du må ha helsemessige, sosiale og/eller økonomiske utfordringer som gjør at du er ute av stand til å skaffe deg bolig på det private utleiemarkedet.
  • Du må være i stand til å ta vare på en bolig, betale husleie og følge husordensregler, eventuelt ved hjelp av kommunale hjelpetiltak.

Koordinerende tjeneste mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune..

Søk om kommunal bolig

Hvordan bytte kommunal bolig?

Søknad om bytte av kommunal bolig foregår på samme måte som da du søkte for første gang. Dersom du får innvilget bytte plikter du å betale husleie for din nåværende bolig til du har levert nøklene. 

Hvordan forlenge leiekontrakten?

Når kontrakten din går ut kan du søke om forlengelse. Du søker på samme måte som ved første gangs leie.

Dersom du får innvilget søknaden vil du enten få tilbud om ny leieperiode i nåværende bolig eller tilbud om leieperiode i en annen kommunal bolig. 

Bor du i kommunal bolig og har praktiske spørsmål? 

Kontakt boligforvaltningen på telefon 64 87 87 00.

Lovgrunnlag for kommunale utleieboliger

Kommunale boliger er ikke en lovpålagt tjeneste, men kommunen skal, jf. helse og omsorgstjenesteloven § 3-7 medvirke til å skaffe bolig. Ved inngåelse av husleiekontrakt gjelder husleielovens bestemmelser.


Publisert: 10.09.2015 13:54
Sist endret: 16.10.2018 14:43