Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Vilkår for bostøtte

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

 • er student med barn
 • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
 • er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
 • er forelder til en hjemmeboende student
 • er forelder til en i førstegangstjenesten som ikke bor hjemme
 • er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må være en selvstendig bolig med egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Det er unntak for kravet om selvstendig bolig for bokollektiv hvis boligen er tildelt av kommunen, eller hvis du bor i bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner. Kommunen må godkjenne at boligen er egnet for at flere bor sammen og at din boenhet er egnet for deg/dere.

Sjekk om du kan få bosøtte på Husbankens nettsider.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Hvis du får avslag to måneder på rad, må du søke på nytt for å få søknaden vurdert igjen.

Husbaken og kommunen anbefaler alle å søke om bostøtte elektronisk.

Søk bostøtte

Du kan også hente bostøtteskjema på kommunens servicetorg eller få det tilsendt i posten ved å kontakte boligkontoret på tlf: 64 87 87 00.

Det er mulig å få veiledning til å fylle ut søknaden. Henvend deg til boligkontoret i resepsjonen på Ski rådhus i Idrettsveien 8, 1400 Ski.

Papirsøknad med dokumentasjon sendes:

Ski kommune Boligkontoret Pb 3010 1402 Ski Merk konvolutten: "Bostøtte".

Vedtak om bostøtte blir sendt digitalt

Utmåling av bostøtte

Hvor mye bostøtte du kan få, er avhengig av hvor mange dere er i husstanden, de reelle boutgiftene og inntektene. Det er satt en inntektsgrense for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte. Bostøttekalkulatoren kan gi den en pekepinn på om du kan få støtte.

Du må melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

 • hvis formuen har gått vesentlig opp eller ned
 • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
 • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • hvis boutgiftene endrer seg
 • hvis en i husstanden blir student
 • hvis antall barn i husstanden har økt

Melde fra om endringer.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være undertegnet og sendes skriftlig til kommunen. Du kan få hjelp til å klage. Ta kontakt med boligkontoret.

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen, sammen med din klage.

Nyttig informasjon og regelverk

Husbankens bostøttesider

Lov om bostøtte

Forskrift om bustøtte


Publisert: 10.09.2015 10:48
Sist endret: 09.10.2017 14:16