Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utbyggingen av Ski sentrum

Nå og i årene fremover blir det bygget mye rundt omkring i Ski sentrum. Både kommunen, staten, fylkeskommunen og private utbyggere har prosjekter på gang i området.

innbygger ser på utbygging av ski stasjon
Du som bor i og beveger deg gjennom Ski sentrum vil se og oppleve flere store utbygginger i årene fremover. Dette bildet ble tatt da Bane NOR begynte arbeidet med vestsiden av nye Ski stasjon. Foto: Ski kommune

Prosjektene er i forskjellige faser til enhver tid. Når du ser det begynner å skje ting i omgivelsene, har prosjektene vært gjennom flere faser allerede - blant annet oppstart av planarbeid, medvirkning og politisk behandling.

"Hva bygger de her?"
Du har sikkert lagt merke til at det pågår grave- og byggearbeid rundt omkring i sentrum, og kanskje lurer du på hva som det skal bli? Særlig rundt vårt nye kollektivknutepunkt skjer det mye. I tillegg jobber Ski kommune med en ny og god løsning for vann, spillvann og overvann (VA) i området rundt Finstadbekken. Du kan lese mer om prosjektene her:


Kommende prosjekter i sentrum
I juni 2019 ble det kåret en vinner av arkitektkonkurransen som Ski kommune arrangerte for Nedre torg. Vinnerforslaget må detaljprosjekteres før bygging kan starte, så det vil derfor gå litt tid før du ser grave- og byggearbeider på torget. Like ved torget skal det også bygges ny videregående skole som Akershus fylkeskommune er ansvarlig for.
Kommunestyret vedtok detaljregulering for ny videregående skole og boliger 16. oktober 2019.
Kommunen har et eget prosjekt på gang som jobber med kommunens funksjoner i noen av lokalene i den nye videregående skolen. Blant annet er det planlagt at biblioteket skal flytte dit. Kommunen har tett dialog med både offentlige og private utbyggere, og samarbeider også tett med vinner av arkitektkonkurransen for å få til en helhetlig strategi for utviklingen av sentrum.

Her kan du lese mer om noen av de kommende prosjektene i Ski sentrum:

Statens vegvesen har prosjekter på gang for sine fylkesveier som omkranser Ski sentrum, deriblant

I tillegg til alt dette, har flere private utbyggere boligprosjekter i sentrum hvor byggingen ikke har startet ennå. Områdeplanen for Ski sentrum styrer utviklingen, og Ski kommune har i tillegg vedtatt diverse andre planer for at utbygging av gater, torg og møteplasser skal få god kvalitet, og for å ivareta miljøet. I tillegg jobber kommunen med å få på plass en egen strategi for hvordan utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere skal se ut. 

Merk at punktlistene på denne siden ikke er en komplett oversikt.


Hvor finner jeg mer informasjon?
På kommunens nettside får hvert prosjekt sin egen prosjektside når tiden er inne for å informere ut om de ulike prosjektene. Er du utbygger eller lurer på hvordan planprosessene foregår, kan du begynne med å lese på siden vår om arealplan og utbygging. Her finner du også linker videre til de enkelte prosjektsidene.

I kommuneplanen for Nordre Follo, arealdel Ski finner du mer om kommunens planer for by- og tettstedsutviklingen.

Informasjon og medvirkning
Du vil finne informasjon på forsiden av ski.no når det skjer noe spesielt i et av prosjektene som du kan ha behov for å vite om, for eksempel når du har mulighet til å medvirke med et høringssvar til et pågående prosjekt. Da vil informasjonen offentliggjøres under høringer og offentlig ettersyn. Der legger vi også ut varsel om oppstart av reguleringsarbeid, som du også har mulighet til å sende innspill til. Vi legger også jevnlig ut informasjon om andre aktuelle saker, for eksempel hvis trafikkmønsteret blir midlertidig lagt om, eller når noen begynner å grave i bakken. 

Oppdaterte rutetider og stoppesteder for busser og tog i området finner du på Ruter.no

Kontakt
Savner du informasjon om noen av de offentlige utbyggingsprosjektene her på kommunens nettside? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send en epost til prosjektleder som du finner kontaktinformasjon til på hver prosjektside, eller til informasjon@ski.kommune.no.


Publisert: 29.08.2019 09:48
Sist endret: 11.11.2019 11:50