Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Parkering

I Ski er det både offentlige og private p-plasser. Ski kommune drifter de offentlige plassene, mens det er andre aktører som drifter de private. Det presiseres at nedenstående gjelder de offentlige plassene, og at de private plassene forholder seg til et annet regelverk.

Kart over kommunale parkeringsplasser

På kartet under finner du alle de kommunale parkeringsplassene. De røde er avgiftsbelagte, de blå er gratis. De små gule rundingene viser hvor betalingsautomatene er plassert på parkeringsplassen.

.

Priser og betaling

Du kan velge om du vil betale med kort eller kontanter. Fra 01.01.17 skal det også betales avgift for parkering av el-bil. Det er også mulig å benytte EasyPark (betaling med mobiltelefon) som er en ekstern tjenesteyter.

Fra 2017 samordnes regelverket for offentlige og private parkeringsselskaper over hele landet. Det betyr at det innføres felles gebyrstørrelser for brudd på parkeringsbestemmelser. De mest vanlige overtredelsene som utløpt parkeringsbillett, og billett som ikke er kontrollerbar, vil fra nyttår medføre et gebyr på 600,-.  Parkering på plass reservert for forflytningshemmede uten gyldig tillatelse vil gi et gebyr på kroner 900,-.

Ski kommune vil tidlig i 2017 også lansere sin egen app som betalingsform.

 

Betalingssatser 2017:

Tidsintervallet er kl 08-21 på hverdager og 08-18 lørdag/søndag på samtlige parkeringsplasser unntatt

 • ved Idrettsveien/Ski stadion hvor betalingsperioden er  kl 08-15 på hverdager og gratis på lørdag og søndag
 • parkering ved Ski Nye Kirke og Vestveien som er gratis på lørdager og søndager

Torget: pris for én time er kr. 30, pris for to timer er kr.75 og pris for tre timer kr 135. Maks tre timer. Etter parkering i tre sammenhengende timer skal bilen flyttes før ny periode kan kjøpes.

Jernbaneveien 6: pris for én time er kr. 30, pris for to timer er kr.75 og pris for tre timer kr 135. Maks tre timer. Etter parkering i tre sammenhengende timer skal bilen flyttes før ny periode kan kjøpes.

Rådhuset: pr. time kr. 30, maks 200,- pr døgn

Vestråt: pr. time kr. 30, maks 200,- pr døgn

Eldresenteret, Kirkevn 3: pr. time kr. 30, maks 200,- pr døgn

Jernbaneplassen: pr. time kr. 30, maks 200,- pr døgn

Ski Nye Kirke: pr. time kr 20 , maks 200,- pr døgn

Vestveien: pr. time kr. 20 , maks 200,- pr døgn

Idrettsplassen/Ski Stadion: pr. time kr. 20

Alle prisene er inkludert mva.

 

Periodekort

I forbindelse med omlegging av parkeringsforskriften fra 1. januar 2017 vil Ski kommune vil legge om sin ordning for periodekort:

 • Periodeparkering vil knyttes til registreringsnummer, og kontroll vil gjennomføres mot oppslag på nummeret
 • Periodeparkering vil selges i abonnementsordning pr måned

Prisen pr påbegynte måned er kr 1200 inkl. mva.  Én måned gjelder fra dato til dato.

Informasjon om periodeparkering vil oppdateres så snart teknisk løsning for bestilling er klar til bruk. Inntil videre kan bestillinger sendes postmottak@ski.kommune.no og inneholde navn, registreringsnummer og telefonnummer til eier av abonnementet.

El-biler

Kommunen har seks ladepunkt øst for rådhuset som er tilgjengelig for lading i inntil tre timer. Ladepunktene har kontakt av Type 2. Ladepunktene er skiltet for El-biler, og kan ikke benyttes av andre ladbare motorvogner (hybridbiler).

01.01.2017 ble det innført parkeringsavgift også for el-biler på de offentlige parkeringsplassene i Ski. Det betyr at det vil gjelde samme takster for alle typer kjøretøy, og billett løses i parkeringsautomatene ved de enkelte plassene.

 

Parkering for forflytningshemmede

Det er reservert parkering for forflytningshemmede i parkeringshus og på utvalgte steder i kommunen. Dersom du mener du har krav på parkeringstillatelse for forflytningshemmede, kan du sende søknad til kommunen.

 • Søker må ha store forflytningsvansker, som må dokumenteres av lege.
 • Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.
 • Søker må være bosatt i Ski kommune.

Elektronisk skjema:

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (elektronisk skjema)

Ønsker du å benytte papirskjema?
Ta kontakt med Servicetorget på Rådhuset (tlf. 64 87 87 00).
Søknad sendes da Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.

Det må påregnes tre ukers behandlingstid fra søknaden er komplett mottatt med legeerklæring og bilder.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere motorvogn i hele landet på:

 • parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt
 • avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales
 • parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse
 • steder der det er innført boligsoneparkering.

 

Ditt ansvar

"Jeg skulle bare...." er en ofte brukt unnskyldning når det gjelder overtredelse av parkeringsbestemmelsene. Alle har et ansvar for å gjøre sitt til at Ski blir en trafikksikker og trygg kommune. Bruk oppmerkede plasser og følg trafikkreglene, så slipper vi å ilegge deg en kontrollsanksjon. Skilt på stedet angir avgiftstidsrom og maksimal parkeringstid for de enkelte parkeringsarealene.

Kvitteringen for betalt parkeringsavgift skal ligge godt synlig i frontruten, slik at hele forsiden av kvitteringen er kontrollerbar. Dersom kvitteringen ikke er kontrollerbar og dokumenterer at parkeringsavgiften er betalt, risikerer du å bli ilagt kontrollsanksjon.

Ved bruk av kort til betaling kan automaten gi egen kvittering for bruken av kortet. Husk at denne kvitteringen ikke er gyldig dokumentasjon for betalt parkeringsavgift. 

 

Klage på parkeringsgebyr/kontrollsanksjon

Dersom du vil klage på parkeringsgebyr/kontrollsanksjon kan du gjøre det ved hjelp av skjemaet nedenfor. Fristen for å klage er tre uker etter ileggelse av parkeringsgebyret/kontrollsanksjonen.

Parkeringsgebyr forhøyes med 50 prosent dersom du ikke overholder betalingsfristen, selv om gebyret er påklaget. Dette er regulert av forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 5. Kommunens krav er sikret ved panterett i kjøretøyet, og er tvangsgrunnlag for utlegg hos bilfører/bileier i henhold til veitrafikklovens § 38. Får du ikke medhold i klagen på parkeringsgebyr, kan du kreve å få forelagt klagen for tingretten. Du må framsette kravet innen tre uker etter at du har mottatt avslaget. Vi gjør oppmerksom på at rettens kompetanse er begrenset i slike saker. Retten kan kun ta stilling til lovligheten av ileggelsen, ikke rimeligheten. Du kan bli ilagt saksomkostninger.

Kontrollsanksjoner inndrives som et alminnelig pengekrav.

Betalt parkeringsgebyr/kontrollsanksjon betales tilbake dersom du får medhold i klagen.

Dersom kommunen ikke kan avgjøre saken og gi svar innen tre uker, skal du ha et foreløpig svarbrev om dette, med opplysninger om når det antas at du får et vedtak.

Dersom du får medhold i klagen, får du tilbakebetalt parkeringsgebyret eller tilleggsavgiften.

Skjema for å klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon

 

Kontaktinformasjon

For henvendelser om kommunal parkering og parkeringsgebyr kan du ringe Servicetorget på tlf. 64 87 87 00 eller sende en e-post til postmottak@ski.kommune.no


Publisert: 15.10.2015 12:25
Sist endret: 13.03.2017 13:16