Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høring av hovedplan vann og avløp

Virksomhet kommunalteknikk har utarbeidet en hovedplan for vann og avløp. Hovedplanen tar for seg vannforsyning og avløpshåndtering i kommunen pr i dag og ser på hvilke områder kommunen har behov for forbedringer og utbedringer de neste 10 årene.  

Utvalg for samfunn og miljø i Ski kommune vedtok 10.03.2010  6 ukers høring av Hovedplan Vann og Avløp 2011-2021. Dette betyr at alle som ønsker kan lese gjennom planen og komme med innspill.  

Uttalelser til hovedplanen sendes til Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski og merkes ”Sak 09/1452” eller på e-post til postmottak@ski.kommune.no. Høringsfristen er satt til 10. mai 2010. Uttalelser som kommer inn etter høringsfristens utløp kan ikke påregnes å bli tatt med i den endelige sluttbehandlingen. 

Hovedplanen har 8 vedlegg i form av kart. De som ønsker noen av disse kan ta kontakt med saksbehandler på e-post: Gry.Larsen@ski.kommune.no

 Last ned hovedplan som pdf fil

 

Til Meny Kommunalteknikk


Publisert: 23.10.2015 13:59
Sist endret: 08.12.2015 12:01