Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Seksjon Plan

Seksjon Plan har ansvaret for planlegging og prosjektering av veianlegg og grøntanlegg, vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg (nyanlegg og rehabilitering). Avdelingsingeniør i planavdelingen ved ingeniøretaten har ansvar for oppfølging av vannressurser, resipientovervåkning, saneringsplan avløp m.v.

Trafikksikkerhetsplan Ski kommune 

 

Virksomhet kommunalteknikk


Publisert: 15.10.2015 12:34
Sist endret: 21.03.2019 13:49