Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Overføringsanlegg vann og avløp (VA) Ski-Haugbro

Kontaktinformasjon

Byggeleder Erik Gustav Øyen, epost: erikgustav.oyen@ski.kommune.no

Byggeleder Maria Brodin, epost: maria.brodin@ski.kommune.no

Prosjektbeskrivelse

Ski kommune skal legge ny hovedoverføringsledning for spillvann fra Ski by til Haugbro for å sanere det eksisterende overføringsanlegget. Prosjektet betyr mye for Ski-samfunnet, og er det største i vedtatt tiltaksplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø i Ski kommune.

Prosjektet «Ski-Haugbro – Entreprise 2» er et av flere delprosjekter i hovedprosjektet «Overføringsanlegg VA Ski-Haugbro» og omfatter utbygging av nytt og sanering av gammelt VA-anlegg på strekningen fra Hebekk skole til Haugbro.

Hovedtraseen følger Dalsbekken/Blåveisbekken og er cirka 4,6 km lang. I tillegg er det flere sidetraseer, blant annet til ny trykkøkningsstasjon ved Oppegårdsveien, ny ledningstrase langs Oppegårdsveien til Dalstunet og diverse stikkledninger som skal knytte hovedanlegget til bebyggelse langs nordre del av hovedtraseen.

Ledningstraseen følger Blåveisbekken/Dalsbekken hele strekningen fra Ski til Haugbro.

All adkomst til anlegget vil være fra nord via FV152 Langhusveien og FV31 Oppegårdveien, Kongslia utbyggingsområde og driftsvei til Haugbro pumpestasjon. Adkomst fra FV31 Oppegårdveien fra syd (Ski sentrum/Nordbyveien), og kjøring gjennom Hebekkområdet tillates ikke.

Her kan du se på kartet hvor overføringsledningen skal ligge.

Statusoppdateringer

Nyeste statusoppdatering finner du nederst i lista:

24. januar 2018: Prosjektgruppen kommer til å ha valgt entreprenør i midten av april 2018, og vil starte med prosjektet etter det.

09. mai 2018: Tirsdag 8. mai signerte kommunen kontrakt med Isachsen Anlegg AS.

25. juni 2018: Prosjektet etablerer trykkøkningsstasjon ved Hebekk i august. I september begynner prosjektet med gravearbeider fra Roås til Hebekk. Begge disse skal bli ferdigstilt i mars 2019.

21. august 2018: Prosjektet begynner med sprengningsarbeid i grøft øst for FV31, ved Hebekkskogen barnehage. Barnehagen er orientert om dette. Det skal også sprenges på vestsiden. Sprengningsarbeidene vil vare i cirka 2,5 uker totalt.

15. november 2018: I uke 48 skal prosjektet legge om Oppegårdveien forbi det som skal bli trykkøkningstasjon (cirka 100 meter etter boligfeltet på Hebekk). Omleggingen vil vare gjennom hele vinteren (frem til cirka mars) og det vil være redusert hastighet.

25. februar 2019: Oppegårdveien blir lagt tilbake til opprinnelig trasè mandag 4. mars.

27. mai 2019: I forbindelse med etablering av ny vannledning vil Oppegårdveien bli stengt for trafikk fra morgenen fredag 21. juni til ettermiddagen fredag 28. juni. Omkjøring blir via Langhusveien.

20. juni 2019: Ny informasjon om midlertidig stenging av Oppegårdveien i sommer: Oppegårdveien får lysregulert enveiskjøring 24. juni-1. juli, og blir helt stengt 1.-8. juli. Omkjøring blir via Langhusveien.

10. oktober 2019: Gangstien fra Kongslia nordover langs Dalsbekken mot pumpestasjonen ved steinbrua er nå stengt inntil videre. Fotgjengere her må gå rundt via Haugbro terrasse.


Publisert: 24.01.2018 09:13
Sist endret: 10.10.2019 13:10