Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vestveien - Rehabilitering av VA

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: James Osuma

E-post: James.Osuma@ski.kommune.no

Telefon: 48 28 91 67

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet 6716 Vestveien består av, en omlegging av eksisterende trase ved styrtboring. Området er lokalisert sentralt på vestsiden av Ski sentrum ved Gartneritomta.  Se Vedlagt Oversiktskart.
Nettet består i dag av eldre avløpsledninger av betong, og vil byttes ut med nye plastledninger. Prosjektet er en del av tiltaksplan VA, med gjennomføring i 2019 – 2020.
Totalt skal det legges ny Ø280 mm spillvannsledning og Ø315 mm overvannsledning på en ledningstrekk på ca. 350 m.

Oversiktskart

Statusoppdateringer

Statusoppdateringer kommer.


Publisert: 30.09.2019 14:15
Sist endret: 30.09.2019 15:04