Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Parkveien - Rehabilitering av vann og avløp

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Bijan Khalili
E-post: Bijan.Khalili@ski.kommune.no
Telefon: 900 36 352

Prosjektbeskrivelse

Eksisterende vann-, spillvann- og overvannsledninger i Parkveien skal rehabiliteres iht. VA tiltaksplan og for å ha driftssikker vannforsyning med tilfredsstillende vannkvalitet uten lekkasjer og brudd. Prosjektet skal prosjekteres og gjennomføres i samsvar med overordnet mål fra kommuneplanen og gjeldende normer.

Total lengde på strekket som skal rehabiliteres er cirka 400 m, som vist i oversiktskart. Ved nordenden av prosjektområdet ligger det snuhammer ved eiendom 123/153. På sørenden av prosjektområdet ligger eksisterende spillvann pumpestasjon.

Oversiktskart - Parkveien - Rehabilitering vann og avløp

(Kart er utklipp fra finn.kart.no)

Det er Fossum Anlegg AS som har fått tildelt kontrakten.

 Anleggsområdet

Gravearbeid - VA Grøft

Statusoppdateringer

Prosjektet er ferdigstilt.


Publisert: 21.09.2017 13:42
Sist endret: 09.10.2019 15:58