Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kråkstad - Ski I

Kontaktinformasjon

Ski kommune - virksomhet kommunalteknikk


Prosjektleder: Björn Sederholm

Epost: bjorn.sederholm@ski.kommune.no

Telefon: 468 03 356

Byggeleder: Andrzej Gontarz

Epost: andrzej.gontarz@ski.kommune.no

Telefon: 90 86 38 83

 

Ved henvendelser via e-post, skal henvendelser enten gå direkte til prosjektleder, eller med kopi til prosjektleder.

Entreprenør:

 Fossum Anlegg AS

Anleggsleder: Per-Ivar Nygård

Epost: per-ivar@fossumanlegg.no

Telefon: 91 37 73 40  

Ved spørsmål angående vann og avløp, driftsforstyrrelser, brunt vann e.l., skal Ski kommunes driftsavdeling for vann og avløp kontaktes.

Prosjektbeskrivelse

Ski kommune skal legge ned Kråkstad renseanlegg, og pumpe spillvann til Nordre Follo Renseanlegg istedenfor.

I den forbindelse skal tre pumpestasjoner på Kråkstad også rehabiliteres, samt cirka 2,5 kilometer spillvannsnett rehabiliteres.

Private stikkledninger vil ikke bli berørt, bortsett fra der hvor de er koblet på nettet som rehabiliteres.

Prosjektet omfatter også å opprette tosidig vannforsyning til Kråkstad, via ledningsnett lagt under gang-/sykkelveien langs Kråkstadveien.

Prosjektet er nå under planlegging, med tenkt anleggsperiode fra september 2018 – desember 2019.

Dette kartet viser arbeidsområdet – grønn farge viser graving, mens rød farge hvor styrt boring benyttes.

Statusoppdateringer

Arbeid med ny pumpestasjon ved Idrettsplassen fortskrider, og denne vil settes i drift i august. Det vil bli prøvekjøringer av denne i løpet av juli, og når den er satt i drift vil kloakk fra Kråkstad, vest for Kråkstadveien, pumpes til Ellingsrud pumpestasjon.

Dårlige grunnforhold har ført til forsinkelser ved ny Parkbakken og ny Elveveien pumpestasjon. Disse vil settes i drift i løpet av høsten, og omkoblinger av private stikkledninger for berørte boliger i Elveveien vil foregå samtidig.

Renseanlegget vil legges ned før årsskiftet, men det vil være behov for å tilbakestille private hager etter dette. Oppussing av hager vil skje i løpet av våren 2020.

Vannforysning til Hesteskoen er lagt om via ny ledning fra Ellingsrud pumpestasjon, og trykket i ledningene vil nå og i fremtiden være høyere enn det har vært. Den nye vannledningen under gang-/sykkelveien langs Kråkstadveien er også med på å sikre dobbeltsidig vannforsyning til Kråkstad, slik at driftssikkerheten kan opprettholdes.

I uke 28 ble en ny energiforsyning satt opp til droptank, mellom Ski og Kråkstad. For å forsyne måler og radiosender, har en kombinert vindmølle- og solcellegenerator blitt satt opp, som vist på bilde under:

Vindmøller og solceller til droptank

Østlandets Blad har skrevet en artikkel om denne, som dere kan lese her.


Publisert: 20.09.2017 08:59
Sist endret: 24.09.2019 13:10