Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Finstadbekken

Kontaktinformasjon

  • Prosjektleder Grimsrud:

          Robert Løkke. Epost: robert.lokke@leifgrimsrud.no Tlf.  977 79 142

  • Byggeleder Ski kommune:

          Rolf Storholm. Epost: Rolf.storholm@ski.kommune.no Tlf. 908 22 482.

  • Prosjektleder Ski kommune:

          Even Fossan. Epost: even.fossan@ski.kommune.no Tlf. 970 38 502.

Prosjektbeskrivelse

På grunn av fremtidig utbygging på Nordre Finstad, samt at deler av det eksisterende vann og avløpsnettet er gammelt, har Ski kommune prosjektert og planlegger anleggsstart av en ny og god løsning for vann, spillvann og overvann (VA). Det er avdekket behov for kapasitetsøkning av vann og avløpsledning langs Finstadbekken, fra Markveien, ned til østsiden av jernbanelinja ved Åsveien 7/11 (ved XXL/Europris).

Prosjektet forholder seg til Bane Nor sitt totalbrudd på Ski Stasjon i perioden 29.6 – 3.8.2019 da en del av prosjektet vil være å forlenge en eksisterende kulvert/gjennomføring inne på Bane Nor sitt område, samt deler av parkeringsplassen nedenfor Follo tingrett. Dette området vil bli avstengt fra tirsdag 4. juni til forberedende arbeider på vann og elektro i forkant av bruddet. Prosjektet har etablert midlertidige løsninger for adkomst og parkering til bl.a. politi og tingretten.

Normal arbeidstid vil være hverdager m. kl. 0700-1900. Prosjektet beklager de ulempene som anleggsaktiviteten medfører mht. adkomst og anleggsaktivitet. Spuntarbeider vil være støyende men omfanget av dette arbeidet er ikke så stort. Ref. pkt. fremdrift under.

Skissen viser oppstartsområde for prosjektet.

 

  Fase 1.

 Det er lagt opp til en foreløpig fremdriftsplan (hovedpunkter):

 

  • Fra 3.6.2019:

          Sikring, tilrigging, forberedende arbeider og anleggsvirksomhet.

  • Uke 27:  

          Støyende arbeider på Bane Nor området, samt p-plass øst for Follo tingrett. Spunting. Ca 3 dager.

  •  Juni – ca september/oktober:

          Generell anleggsvirksomhet videre oppover veien langs Finstadbekken, mellom Vestveien og jernbanen.

  • Omkjøring Vestveien: ca fra uke 40 - 41. Varighet ca. 4-6 uker. Noen endringer i tidsplanen kan forekomme.

Omkjøring

  • Ca oktober – desember:

          Generell anleggsvirksomhet i gang og sykkelveien, mellom Vestveien og Markveien.                          

Det kan komme endringer til planen over.

Fase 2.

Skissen viser området for videreføringen langs Finstadbekken mot Markveien. Anleggsfasen antas å ville vedvare til senhøsten 2019.

     

Skissene viser midlertidig adkomstvei for Vestveien 18 og 20, samt anleggsvei inn i området og anleggsområdet øst for Vestveien 20 og 22 (Follo tingrett).

Anleggsentreprenør vil være Grimsrud Anlegg AS. Byggherre er Ski kommune.

Statusoppdateringer

Statusoppdateringer kommer


Publisert: 20.09.2017 09:15
Sist endret: 27.09.2019 10:25