Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ellingsrud del 2 (Industriveien)

Kontaktinformasjon

Ski kommune - virksomhet kommunalteknikk
Prosjektleder: Stefan Pettersson
Epost: stefan.pettersson@ski.kommune.no
Telefon: 916 15 311

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn for prosjektet: Ski kommune har en omfattende revidert tiltaksplan 2014-2017 vedrørende vannforsyning, avløp og vannmiljø. Tiltaksplanen er viktig for å nå politisk vedtatte mål for vannkvalitet i henhold til vanndirektivet som god økologisk og kjemisk tilstand; vannforekomster i vannområdet PURA (Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget) og MORSA (Østensjø og Kråkstadelva).

I tillegg er det rekkefølgebestemmelser i kommuneplanen når det gjelder videre større utbygginger. For noen av utbyggingene må det gjennomføres tiltak i sammenheng med kommunens ledningsnett (vann, spillvann og overvann).

Entreprise 1 med ny pumpestasjon og fordrøyningsbasseng er ferdigstilt.

Vi starter høsten 2017 Entreprise 2 som er å rehabilitere det kommunale ledningsnettet langs Verkstedveien og nedlegging av Industriveien pumpestasjonen. De nye kommunale ledningene (vann, spillvann og overvann) vil bli lagt i veggrunn (Verkstedveien). Det vil under kortere perioder settes spunt og pågå mindre sprengningsarbeid som vil kunne oppfattes støyende. Arbeidstid på anlegget vil være hverdager mellom klokka 07.00 og 16.00.

Statusoppdateringer

Entreprenøren er ferdig med hoved anleggsarbeid.


Publisert: 20.09.2017 09:19
Sist endret: 24.09.2019 13:10