Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Elgfaret - Rehabilitering av vann og avløp

Kontaktinformasjon

Anleggsledr: Bjørn Arne Hansen

E-post: BjornArne.Hansen@ski.kommune.no

Telefon: 918 26 321

Prosjektbeskrivelse

Eksisterende vann- og avløpsledning i Elgfaret - Siggerud - tilfredsstiller ikke lenger material- og tetthetskravet til kommunale ledninger. Eksisterende kommunale vann- og avløpsledninger skal derfor rehabiliteres. Total lengde på strekket som skal rehabiliteres er cirka 300 m.

Prosjektet er prosjektert i samsvar med overordnet mål fra kommuneplanen og gjeldende normer. Prosjektet skal gjennomføres i egen regi av VA-drift Kommunalteknikk, Ski kommune.

Prosjektet omfatter følgende arbeider:

- Grunnarbeider, graving av nye grøfter og tilhørende sikringsarbeid

- Etablering av nye kommunal VA-ledninger og nye kummer

- Reetablering av berørte veier.

- Pålegg om utskifting av private stikkledninger i betong

 I anleggsfasen vil det i perioder kunne påregnes noen ulemper som f.eks. støy, støv, avbrudd på vannforsyning osv. Når det er sagt vil prosjektet etterstrebe for at ulempene skal være minst mulig.

Elgfaret - oversiktskart

Statusoppdateringer

Anleggsfase begynte i vår 2019 og strekker seg til mai 2020.


Publisert: 24.09.2019 12:38
Sist endret: 24.09.2019 13:30