Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Eikeliveien fortau

Kontaktinformasjon

Ski kommune - virksomhet kommunalteknikk
Prosjektleder: Sergio Cercano
Epost: sergio.cercano@ski.kommune.no
Telefon: 9080 33 58

Prosjektbeskrivelse

Ski kommune skal bygge en barnehage i enden av Eikeliveien. Rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen beskriver at før barnehagen kan tas i bruk må det etableres fortau langs Eikeliveien.

Nytt fortau skal ligge på østsiden av Eikeliveien, og det blir foretatt små justeringer av vegbanens bredde. Prosjektet inkluderer en ny vannledning og veibelysning på vestsiden, samt legging av nye strømkabler under bakken.

Statusoppdateringer

Mai 2018

Entreprenøren begynte med anleggsarbeid i siste uke av mai. Entreprenøren jobber med å bygge støttemur og utvide veien.

Entreprenøren samarbeider med alle kabeletater for å sikre bedre koordinering.

November 2018

Entreprenøren har lagt ferdig første asfaltlag på veien, og det er mulig å kjøre på den. Fredag 2. november asfalteres fortauet. Asfalten på veien skal være ferdig i begynnelsen av uke 45. Entreprenøren koordinerer trafikken for at den ikke skal komme i konflikt med skolebarn og andre fotgjengere, samt trafikk til og fra barnehagen innerst i veien.

Veiutvidelse


Publisert: 20.09.2017 09:25
Sist endret: 24.09.2019 13:10