Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Arbeidsvarsling

Last ned det du måtte trenge her, oppdatert 29/10-2012.

 

Arbeidsvarslingsplan_eksempel

Arbeidsvarslingsplan_mal

 

Bruk av VISIO til Arbeidsvarslingsplaner

 

Med ”arbeidsvarsling” menes all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg.

En slik plan skal inneholde informasjon om alle tiltak som blir gjort for å sikre arbeids- stedet mot ulykker og uheldige hendelser.

Det er Vegdirektoratet som fastsetter retningslinjene for hvordan dette skal gjøres. I Håndbok 051 – utgitt av Statens vegvesen

gis detaljerte instrukser om hvordan arbeidsvarsling skal gjennomføres.

Langs riks og fylkesveger er det Statens vegvesen som behandler søknad om arbeidsvarsling. Langs kommunale veger er det

kommunen som behandler søknaden.

De skjema som er tilgjengelig via dette nettstedet er primært ment å skulle være for saker som skal godkjennes av Ski kommune.

For arbeidsvarsling langs riks – og fylkesveg henvises til Statens vegvesen sine hjemmesider.

Til Meny Kommunalteknikk


Publisert: 27.11.2015 14:29
Sist endret: 15.09.2017 08:39