Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nedgravde oljetanker

For huseiere og grunneiere som har nedgravde oljetanker

Med en nedgravd oljetank menes en tank under bakkenivå, som anvendes eller er tenkt anvendt til oppbevaring olje, og som ligger slik til at hele tanken ikke kan inspiseres utvendig.

Fra 1.1.2020 vil fyring med fossil olje og parafin bli forbudt i Norge. Ski kommune ønsker å bidra med informasjon om hvordan du kan skifte ut bruk av fossil olje og parafin. 

Er du usikker på tilstanden på din nedgravde oljetank eller har spørsmål om utfasing av oljefyrer?

Ta kontakt med Ski kommune v/plan- og byggesaksavdelingen, så gir vi råd og veiledning.

Tankeier står selv ansvarlig for å påse at tanken er forskriftsmessig kontrollert og ikke medfører fare for forurensning. Sanering og utskiftning av nedgravd oljetank skal utføres av et faglig kompetent firma. Kommunen skal ha skriftig melding på utført arbeide innen en måned etter arbeidet er avsluttet.
Se foretaksliste for firma som utfører kontroll av nedgravde oljetanker.

Fjerning og gjenfylling av nedgravde oljetanker

Nedgravd oljetank som midlertidig tas ut av bruk skal tømmes for olje av godkjent firma og sikres mot utilsiktet påfylling ved at påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk. En tank anses som permanent ute av bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje av den over en periode på 3 år eller mer. Tanken skal da tømmes/renses av godkjent firma og normalt graves opp. Oppgravd tank som ikke kan gjenbrukes uten fare for forurensning skal destrueres.

Ski kommune v/Plan- og byggesak kan ved søknad om gjenfylling gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, tømmes og rengjøres av godkjent firma for deretter å gjenfylles på stedet med sand, grus eller lignende. Med lignende menes faste masser. Det tillates derfor ikke bruk av skum eller andre flytende produkter.

For gjenfylte og oppgravde tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Energieffektivisering i privatboliger

Energieffektivisering i boligsektoren er en viktig del av arbeidet mot det grønne samfunnet. Potensialet for effektivisering er stort og det vil kunne gi ringvirkninger på andre sektorer som får tilgang til mer energi med lav klimapåvirkning.

Ski kommune tilbyr gratis energianalyse av boligen din via nettsiden Energiportalen. Alle private boliger i Ski kommune kan søkes opp på nettsiden, enten ved å skrive inn adresse eller gårds- og bruksnummer. Enkelte opplysninger om boligen, som areal, byggeår og boligtype, er allerede registrert, mens informasjon om oppvarmingskilder, standard og informasjon om antall beboere kan legges inn.

Basert på opplysningene beregnes dagens energiforbruk. Du kan også velge ønsket energisparende tiltak for boligen din, og få et anslag over hvor mye energi, penger og klimagassutslipp du kan spare per år.

Gå inn på Energiportalen her

Støtte fra Enova

Enova tilbyr støtte for bland annet utfasing av oljefyr. Som privatperson kan man få inntil kr 50 000 for å fase ut oljefyr mot væske-til-vann-varmepumpe.

Slik får du støtte fra Enova:

  1. Gjennomfør tiltaket - ta vare på alle fakturaer og kvitteringer
  2. Gå inn på tilskudd.enova.no, registrer tiltaket (bruk bankID eller MinID) og last opp kvitteringer.
  3. Støtten utbetales i løpet av 3 uker.

Les mer om Enovas støtteordninger her

Enova tilbyr også gratis rådgivning. De svarer på både konkrete og generelle spørsmål knyttet til energibruk og strømsparing. Enova Svarer har tre kontaktpunkt: telefon, nettprat og e-post, og er betjent hverdager fra kl 08.00 til 16.00. 

  • Telefon: 800 49 003
  • Nettprat: Klikk på nettpratikonet nederst på denne siden, så kommer det opp et nettpratvindu hvor du kan chatte med en av Enovas energirådgivere.
  • E-post: svarer@enova.no

Bruk av bioiolje

Det vil være lov å benytte bioolje etter 1.1.2020. Dette er ikke en løsning som Ski kommune ser som bærekraftig på lang sikt siden andre oppvarmingsteknologier som f.eks. varmepumper har en høyere virkningsgrad. Bioolje er også et viktig energiprodukt innen transportsektoren, der det ikke er like mange fornybare teknologialternativer. Hvis du likevel vurderer bioolje anbefaler Ski kommune å benytte bioolje som beviselig lages av avfallsprodukter, og som ikke inneholder palmolje eller palmoljerester. Det må heller ikke være bioolje som kan brukes som drivstoff i motorer. I tillegg er det viktig at biooljen benyttes i nyere og effektive anlegg med virkningsgrad på over 80 prosent.

Aktuelle lenker

Forureningsforskrift kap. 1

Presentasjoner fra informasjonsmøte 31/10-2016

Enovas tilskuddsordning
Fornybare alternativer til fossil oljefyring - Knut Olav Knudsen
Hva er problemet med fossil oljefyring - Silje Østerbø
Nedgravde oljetanker i forsikringsperspektiv - Ane Beate Fredriksen
Nedgravde oljetanker: praksis i Ski kommune - Helge Klevengen
Annuitetsberegning for varmepumpe


Publisert: 10.09.2015 12:39
Sist endret: 31.08.2018 10:34