Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Miljø

Forurensning og forsøpling

Gå til Forurensning og forsøpling

Naturmangfold

Gå til Naturmangfold

Klima og energi

Gå til Klima og energi

Vilt- og fiskeforvaltning

Gå til Viltforvaltning
Gå til Fiskeforvaltning

Motorferdsel i utmark

Gå til Motorferdsel i utmark

Grønt regnskap

Grønt regnskap er Ski kommunes verktøy for å se utviklingen innen viktige områder som klima, energi, miljø og natur. Grønt regnskap har vært utgitt siden 2001.

Grønt regnskap 2017
Grønt regnskap 2016

Grønt regnskap 2015
Grønt regnskap 2014
Grønt regnskap 2013
Grønt regnskap 2012
Grønt regnskap 2011

For eldre utgaver, send en forespørsel til postmottak@ski.kommune.no

Miljøvernprisen

Ski kommune deler årlig ut miljøvernprisen til noen som har gjort en spesiell og verdifull innsats for miljø- og naturmangfold i Ski. Prisen består av kr 5000 og flott diplom.

Prisen kan gis til personer, foreninger, organisasjoner m.m. som har gjort en innsats på frivillig grunnlag, eller bedrifter som har utviklet produkter, tjenester eller prosesser med klar miljøvernprofil. Den kan ikke tildeles personer som gjennom sitt ansettelsesforhold i Ski kommune jobber med miljøvern, og ingen kan motta prisen mer én gang.

Miljøvernprisutvalget vurderer kandidatene og kårer en vinner. Utvalget består av representant fra formannskapet, leder av Lokal Agenda 21-forumet og miljøvernrådgiveren.

Alle kan sende inn forslag til kandidater. Kontakt miljøvernrådgiver for mer informasjon.

Tidligere prisvinnere:
Adigo A/S (2017)
Follo Bioenergi A/S (2016)
Magnus Reneflot (2015)
Stein Martinsen (2014)
Grunneierne i Gaupesteinmarka (2013)
Birger Løvland og Reidar Haugen (2011)
Pål Helge Jensen (2010)
Hebekkskogen barnehage (2009)
Terje Sundvoll (2008)
Arne Gunnar Havnås (2007)
Knut Solberg (2006)
Laila Støen (2005)
Karin Gjerset (2004)
Karl-Olaf Løkenhagen (2003)

Lokal Agenda 21-forumet

Gå til Lokal Agenda 21


Publisert: 10.09.2015 12:37
Sist endret: 24.10.2018 13:24