Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Områdeplan for Langhus sentrumsområde

Planen legger til rette for utvikling av et attraktivt, levende og bærekraftig sentrumsområde på Langhus

Om planen

Områdeplanen for Langhus sentrumsområde ble vedtatt av Kommunestyret 17.6.15. Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av et attraktivt, levende og bærekraftig sentrumsområde på Langhus. Planforslagets hovedgrep er bl.a. at det lokale handles- og servicesenteret lokaliseres på Vevelstad stasjon, at det kan oppføres ca. 800 nye boenheter med hovedvekt på blokkleiligheter, at viktige grøntområder opprettholdes og at hovedveinettet og det offentlige rom opprustes. Områdeplanen fastsetter kun rammer for fremtidig utvikling av sentrumsområdet. Områdeplanen vil bli fulgt opp av detaljreguleringer for de enkelte byggeområder.

 Klikk på bildet for å se større bilde

Dokumenter

Her ligger alle dokumenter som tilhører områdeplane

Brev om vedtak

Vedtatt plankart

Vedtatte reguleringsbestemmelser

Samlet saksframstilling

Sammendrag av alle uttalelser til offentlig ettersyn

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til områdeplanen for Langhus sentrumsområde kan du kontakte avdelingsleder på Plan, Kjersti Gram Andersen, på e-post: KjerstiGram.Andersen@ski.kommune.no


Publisert: 05.12.2018 11:35
Sist endret: 19.08.2019 13:36