Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Funksjon- og designplanen

Kommunestyret vedtok i møte 02.05.2018 veilederen Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum

Om veilederen

Hensikten med veilederen er å synliggjøre hvordan offentlige og private aktører som utvikler Skis byrom bør prioritere arealer til gående og syklende, gode oppholdssoner og møbleringssoner, varelevering, belysning, overvannshåndtering, vegetasjon, korttidsparkering og sykkelparkering. Veilederen er ikke juridisk bindende og kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Dokumenter

Kontakt oss

Har du spørsmål til Funksjons- og designplanen kan du ta kontakt med Kristine Sand på e-post kristine.sand@ski.kommune.no eller Annette Mohr på e-post annette.mohr@ski.kommune.no


Publisert: 05.12.2018 14:15
Sist endret: 26.06.2019 11:36