Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Regulering av ny gang- og sykkelvei langs Skotbuveien

Ski kommune starter nå regulering av ny gang og sykkelvei langs Skotbuveien, fra Mørkveien til Skotbu stasjon

Om planen

Ski kommune skal nå starte arbeidet med å regulere ny gang- og sykkelvei langs Skotbuveien, fra Mørkveien til Skotbu stasjon. Hensikten med planarbeidet er å øke trafikksikkerheten fra Røys bussholdeplass frem til Skotbu stasjon. I gjeldende reguleringsplan for Skotbu, vedtatt 22.11.1978, og i "Reguleringsplan for Skotbu stasjon og området sønnenfor», vedtatt 19.05.1981, er det regulert inn en gang- og sykkelvei på østsiden av Skotbuveien. Som del av reguleringsplanarbeidet som nå skal starte vil kommunen vurdere om gang- og sykkelveien skal ligge på østsiden eller på vestsiden av veien, og om det skal etableres kryssing underveis.

Send innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet som kommunen vil ta med videre i prosessen. Du kan enten sende e-post til postmottak@ski.kommune.no eller som brev til Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski. Merk innspillet med saksnummer "19/3843"

Innspill må sendes innen 27.11.2019

Videre prosess

Når fristen for å komme med innspill er over, vil kommunen vurdere om, og i hvilken grad, innspillene skal innarbeides i planforslaget. Planforslaget vil så behandles av utvalget med ansvar for plansaker i Nordre Follo kommune, som bestemmer om planforslaget skal legges ut på høring. I høringsperioden vil alle igjen få anledning til å komme med innspill/merknader til planforslaget.  

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål til planprosessen kan du ta kontakt med kommunens saksbehandler Runar Walberg, enten på e-post runar.walberg@nordrefollo.kommune.no eller på telefon 95 07 97 23. 


Publisert: 01.11.2019 13:03
Sist endret: 01.11.2019 14:18