Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for ungdomsskole i Ski vest

Planen lå ute på høring til 27.8.19. Siste forberedelser før sluttbehandling pågår nå.

Om planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av en ungdomsskole med 8 paralleller (maks 720 elever). Videre sikres det utforming av grøntstruktur langs Finstadbekken og friområder vest for skoletomten. Skolen kan oppføres med opptil fire etasjer. Flerbrukshallen forutsettes plassert på utvidet tomt til Finstad barneskole, og skal brukes av både barneskolen og ungdomsskolen. Kjøreatkomsten til ungdomsskolen vil være fra Vestveien via en ny atkomstvei

Dokumenter

Her kan du lese og se alle dokumentene som lå ute på høring

Samlet saksfremstilling.pdf

A) Plankart.pdf

B) Bestemmelser.pdf

C) Planbeskrivelse.pdf

D) Illustrasjoner.pdf

E) Landskapsplan.pdf

F) Miljøprogram.pdf

G) Varslingsinnspill samlet.pdf

H) ROS- analyse.pdf

I) Notat Støy.pdf

J) Notat VA.pdf

K) Notat forusenset grunn.pdf

L) Magnetfeltvurdering.pdf

M) Geoteknisk notat.pdf

Videre prosess

Alle innspillene som kom i høringsperioden skal nå gjennomgås, og saksbehandler vurderer om innspillene vil føre til endringer i planforslaget. Alle som sendte innspill til høringen vil ikke få direkte svar på sitt innspill. Innspillene vil bli lagt ved i sin helhet til den politiske sluttbehandlingen, med kommunens kommentarer til om og hvordan innspillene er ivaretatt.   

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til det videre planarbeidet eller til innholdet i planen kan du ta kontakt med kommunens saksbehandler Helén Liebig-Andersen på e-post helen.liebig.andersen@ski.kommune.no. 

 

Link til planinnsyn

 


Publisert: 28.06.2019 14:01
Sist endret: 28.08.2019 10:37