Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skolekvartalet

Forslagsstiller Sanderveien 18 A ønsker å utvikle eiendommene (g.b.nr.) 134/1, 134/83, 134/100 m.fl. i Ski sentrum

Om planen

Hensikten med reguleringsplanen er å:

  • legge til rette for oppføring av boligbygg med omlag 250 boenheter i sør og øst
  • planlegge fremtidig rehabilitering og utvidelse av Ski skole
  • anlegge en sentral park i midten av planområdet som omkranses av boligene og skolen.

I deler av boligbyggene skal det tilrettelegges for næringslokaler på bakkeplan. Det er opprettet et samarbeid mellom Ski kommune og Sanderveien 18 AS om regulering av Ski skole.

Status

  • Oppstartsmøte

Oppstartsmøte med Ski kommune ble avholdt i Ski Rådhus 16.02.2016. I forkant av oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn sitt planinitiativ, som ble gjennomgått på møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet finner du her:

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ fra forslagsstiller

Vedlegg til planinitiativet

  • Varsel om oppstart

Før forslagsstiller gikk i gang med reguleringsarbeidet ble det varsles oppstart av planarbeid (januar 2017).  Det ble også varslet om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom forslagsstiller og Ski kommune, iht. §17 i plan- og bygningsloven.

Til varsel om oppstart i januar 2017 var Sanderveien en del av planområdet. Sanderveien er senere tatt ut av planområdet og varslet som en egen plan. Du kan lese mer om planarbeidet for Sanderveien her

  • Videre prosess

Etter at varselfristen gikk ut gikk forslagsstiller gjennom alle innkomne merknader og innspill, og vurderte om og hvorvidt innspillene skulle legges til grunn for videre planlegging. Har du sendt inn et innspill eller merknad vil du ikke få direkte svar på din henvendelse, men alle innspillene vil bli listet opp når planforslaget skal opp til politisk behandling. Da kan du også lese hvordan ditt innspill ble vurdert. Det er foreløpig ikke bestemt når planen skal til politisk behandling.

Har du spørsmål?

LINK arkitektur AS kan kontaktes for nærmere informasjon:

Camilla Mohr, tlf.: 951 31 732, cam@linkarkitektur.no eller

Linn Authén Hjerpaasen, tlf. 452 98 134, lah@linkarkitektur.no


Publisert: 21.01.2019 13:49
Sist endret: 05.06.2019 12:20