Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Trekantkvartalet - Ski sentrum

Arcasa arkitekter AS har på vegne av forslagsstiller Trekantkvartalet AS utarbeidet forslag til detaljregulering for Trekantkvartalet / felt BFK4 i områdeplanen for Ski sentrum.

Om planen

Hensikt med planen er å regulere fra spredt villabebyggelse til blokkbebyggelse i 5-8 etasjer, med ca. 250 boliger, næringsareal i første etasje og parkering under bakken, i tråd med vedtatt områdeplan for Ski sentrum. Det nye kvartalet representerer en ønsket utvidelse av sentrumsbebyggelsen mot øst. Skoleveien i vest reguleres til gatetun i tråd med områdeplanen. I forlengelse av Torgveien reguleres et offentlig tilgjengelig torg med utadrettet virksomhet på bakkeplan.

 

Foreløpig plankart ser slik ut:

Videre saksgang

Planforslaget forventes å bli behandlet i Plan- og byggesaksutvalget i løpet av høsten 2019. Deretter vil planforslaget bli lagt ut på høring, og alle vil få mulighet til å komme med innspill. De som blir direkte berørt av planforslaget vil få eget brev med informasjon om høringen.  

Kontakt oss

Har du spørsmål til planen kan du ta kontakt med kommunens saksbehandler Kristine Sand på e-post: kristine.sand@ski.kommune.no


Publisert: 05.09.2019 09:56
Sist endret: 05.09.2019 12:15