Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planarbeid pågår

Fasen hvor forslagsstiller jobber med planforslaget sitt kalles for "planarbeid pågår". Det vil si at forslagsstiller jobber med ulike utredninger, gjør analyser, skisserer løsninger, og lager et komplett utkast til et planforslag. Deretter sender forslagsstiller utkastet inn til kommunen, som gjennomgår planforslaget. Planforslaget må bearbeides dersom kommunen mener det har mangler eller feil, før det eventuelt sendes til politisk behandling og legges ut på høring. Etter en høringsperiode kan det hende det har kommet inn merknader og innspill som gjør at planforslaget må bearbeides ennå en gang. Hvor lang tid det tar mellom høring og endelig vedtak varierer, og kommer an på hvor mye som må bearbeides. Når jobben er ferdig skal politikerne avgjøre om planforslaget skal vedtas.