Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gang- og sykkelvei Fv.152 Vevelstadveien-Smedsrudveien

Statens vegvesen planlegger at gang- og sykkelveien skal stå ferdig vinteren 2019/2020

Planlagt fremdrift

Planlagt oppstart 2. kvartal 2018.

Planlagt ferdigstillelse 4. kvartal 2019.

Prosjektet omfatter

  • cirka 1200 meter ny gang- og sykkelvei fra rundkjøringen ved Vevelstadveien til eksisterende gang- og sykkelvei ved Smedsrudveien
  • en del av prosjektet, der Statens vegvesen utvidet bredden på brua over jernbanen ved Langhus stasjon, ble utført sommeren 2016

Illustrasjon: Statens vegvesen

På Statens vegvesen sine hjemmesider finner du mer informasjon om prosjektet

Har du spørsmål?


Glenn Sakshaug
Byggeleder
Mobilnummer 977 18 100
E-postadresse glenn.sakshaug@vegvesen.no
 
Maren Lyngø Einvik
Prosjektleder
 
Mobilnummer 451 65 500
E-postadresse maren.lyngo.einvik@vegvesen.no
 
Øystein Vevstad
Grunnerverv
 
Mobilnummer 959 39 110
E-postadresse oystein.vevstad@vegvesen.no

Publisert: 17.01.2019 13:58
Sist endret: 17.01.2019 14:02