Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utbygging av fylkesveiene i Ski sentrum

Det er mange fylkeskommunale veier i og rundt Ski sentrum. Mange av disse står overfor oppgradering i årene som kommer.

Illustrasjon: Statens vegvesen

Utbygging av Kirkeveien/Langhusveien

I januar 2018 varslet Statens vegvesen oppstart av reguleringsarbeid for deler av Kirkeveien og Langhusveien. Du kan lese mer om dette prosjektet her

Utbygging av Sanderveien

I september 2018 varslet Sanderveien 18 AS oppstart av reguleringsarbeid for fv 154 Sanderveien. LINK arkitekter er leid inn til å bistå med reguleringsarbeidet. Statens Vegvesen er grunneier og legger føringer for valgt veiløsning. Du kan lese mer om dette prosjektet her 

Utbygging av Jernbaneveien

For å få et godt fungerende kollektivknutepunkt gir Bane NOR en ny utforming til Jernbaneveien. Den nordre delen av fylkesveien sto ferdig i 2018. Etter sommeren 2019 fortsetter Bane NOR arbeidet videre sørover i Jernbaneveien og arbeidet tar også for seg omkringliggende områder. Arbeidet vil i perioder medføre støy og redusert fremkommelighet. Arbeidet omfatter: 

  • Etablering av østre del av den nye bussterminalen i Jernbaneveien samt tilgrensende områder mot næring i Jernbaneveien.
  • Eksisterende ledningsnett for blant annet overvann, kloakk og drikkevann erstattes.
  • I større deler av området skal det også installeres snøsmelteanlegg.
  • Området skal så bygges opp med blant annet kantstein, granittheller og beplantning.

Planlagt oppstart er i slutten av august, og arbeidet forventes helt ferdigstilt sommeren 2020. For å få gjennomført arbeidet er det nødvendig å stenge Jernbaneveien og deler av Jernbanesvingen for trafikk i cirka en måned i høst.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører. Bane NOR tilstreber å gjøre ulempene for ulike interessenter så små som mulig. Bane NOR har vært, og er i, dialog med blant annet næringene i området, Ski kommune, Statens Vegvesen, Ruter, nødetater med flere.

Du kan lese mer om utbygging av Jernbaneveien her

Her kan du se hvordan den nye bussterminalen i Jernbaneveien skal bli. Det kan skje noen endringer frem mot ferdigstillelse. Klikk på bildet for å se mer detaljer.

Illustrasjon: Bane NOR

Øvrige fylkesveier

Det er ikke laget noen plan for de øvrige fylkesveiene i Ski sentrum. Du kan følge de siste nyhetsoppdateringene om utbygging av fylkesveinettet på Statens vegvesen sine hjemmesider


Publisert: 17.01.2019 14:06
Sist endret: 15.08.2019 10:53