Facebook ikon Twitter logo Print side

Vevelstadåsen skole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelt

Oversikt over skolens aktiviteter   Skolemiljø og mobbing   Foreldrepulsen®

 • Ny skoleportal

  I forbindelse med at vi bygger Nordre Follo kommune, har vi fått en ny skoleportal. Den nye skoleportalen vil være i bruk allerede fra august.

 • Melk og frukt 2019-20

  Nå kan foresatte bestille melk og frukt for skoleåret 2019-20.

 • Frist for å søke om skoleskyss

  Frist for å søke om skoleskyss for neste skoleår er 15. mai.

 • Juleferie 2018

  Siste skoledag før jul er fredag 21. desember og første skoledag etter nyttår er torsdag 3. januar.

Les flere saker

Om skolen

Vevelstadåsen skole ligger på Langhus og har ca. 350 elever fra 1.-7. trinn.
Skolen har en egen forsterket avdeling for multifunksjonshemmede barn, Toppen. For tiden går det tre barn på Toppen.

Skolens felles verdier: Åpenhet - respekt - omsorg - ansvar

Facebook logo

 
Følg Vevelstadåsen skole på Facebook!

 

 Bilder av skolen

 Inngang ASkoleInngang skoleSkole og huskeRådyr statue

Kontakt skolen/SFO/Toppen

Tlf. skolen: 64 85 36 50
Fravær meldes via sms på tlf.nr: 594 40 113

Tlf. SFO: 64 85 36 80

Tlf. Forsterket avdeling, Toppen: 64 85 36 90

Litt historikk om Vevelstadåsen skole

Vevelstadåsen skole stod ferdig i desember 1975. Fra skolestart i august, til skolen stod ferdig, var Langhus kirke midlertidige skolelokaler under ledelse av skolens første rektor, Ingrid Eide.

I tråd med trendene på den tiden, ble skolen etablert som en åpen skole med tre store avdelinger og bare noen få klasserom. Skolen fikk kommunens første fritidshjem – forløperen for det som senere ble Skolefritidsordningen (SFO).

I 1996 gjorde seksåringene sitt inntog i skolen, og i den forbindelse ble Vevelstadåsen skole utbygd og ombygd. Avdelingene ble ombygd til klasserom og skolen ble utvidet for å gi plass til et helt nytt årskull. SFO ble et obligatorisk tilbud til alle elever i småskolen, og arealet til det gamle fritidshjemmet ble mangedoblet.

I august 2009 ble kommunens innføringsklasse opprettet på vevelstadåsen skole og i februar 2011 ble nybygget til Toppen offisielt åpnet og siste skudd på Vevelstadåsen skoles stamme var ferdig.

Praktisk informasjon

Åpningstider for kontoret er 08.00 - 15.30.
Elevenes undervisningstid er 08.30 - 14.00 med pause 10.00 - 10.30 og 12.00 - 12.30.

Skolemelkordning   Skolefruktordning

Infoavisen 2019-20

Nøtteallergi på skolen

Vi har flere elever med alvorlig peanøttallergi på skolen.

Vi ber om at elever og ansatte ikke har med seg mat som inneholder nøtter på skolen, f.eks. Peanøttsmør, Nugatti, Nutella, yoghurt med nøttemüsli eller brød, kaker og kjeks med nøtter etc. Det gjelder også mat som er stekt i peanøttolje, f.eks. Sørlands-chips. (Vi har forståelse for at dere ikke kan ha full oversikt over hvilke matvarer som kan inneholde spor av nøtter.)

Takk for at alle tar hensyn til dette!

Nyttige lenker

Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
Barnevakten Gode råd om barn og medier

Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Ann Kristin Fuglestad 
Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-14.30
Telefon: 64 85 36 90 E-post: annkristin.fuglestad@ski.kommune.no

Plan for skolehelsetjenesten i grunn- og videregående skole for Ski kommune danner grunnlaget for skolehelsetjenestens arbeid i den enkelte skole. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skoleetaten, elever og foresatte arbeide tverrfaglig og tverretatlig for å utvikle og ivareta en helsefremmende skole.

Helsesøster samarbeider bl.a. med psykolog og psykiatrisk helsearbeidere i Hjelper'n, skolelege, fysioterapeut, ergoterapeut, PPT, spesialisthelsetjenesten, barnevern og barne- og ungdomspsykiatrien i distriktet. Dette i henhold til taushetsplikt og samtykke fra foresatte. Helsesøster koordinerer skolehelsetjenesten ved den enkelte skole.

Virksomhetsplan
1. klasse: Besøk i klassen/helsestund. Delta på foreldremøte. Skolestartsamtale med elev og foresatte, vekt og høydemåling.
2. klasse: Vaksinering (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio)
3. klasse: Helsestund i grupper. Vekt og høydemåling.
4. klasse: PIS-grupper, samtalegrupper til elever med to hjem.
5. klasse: Klasseundervisning om Psykologisk førstehjelp.
6. klasse: Vaksinering (meslinger/kusma/røde hunder). Pubertetsundervisning.
7. klasse: Samtale og informasjon om overgangen til ungdomsskolen, klassevis. Vaksinering av jenter mot HPV (humant papillomavirus-vaksine, 2 doser). 

Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Satsingsområder for Vevelstadåsen skole

Skolemiljøplan Vevelstadåsen skole 2018

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring 

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolens SFO ligger i underetasjen, inngang E eller F, med 4 forskjellige baser.

Åpningstider:
kl. 07.15 - 08.30
kl. 12.30/13.15/14.00 - 17.00
I skolens ferier kl. 7.15-17.00

Dørene åpnes automatisk kl. 7.15 og stenges automatisk. E-inngangen stenges kl. 16.30, bruk derfor F-inngangen mellom kl. 16.30 - 17.00. 

Rutiner og praktisk informasjon Vevelstadåsen SFO

Kontakt basene direkte

1. klasse: 905 16 362
2. klasse: 905 17 865
3. klasse: 905 10 993
4. klasse: 905 11 799

Toppen (forsterket avdeling)

Forsterket avdeling på Vevelstadåsen skole er et skole- og sfotilbud for barn med store sammensatte lærevansker. Et bredt faglig team av spesialpedagoger, hjelpepleier, fagarbeidere og assistenter samarbeider om tilbudet ved avdelingen.

Mer informasjon om Toppen

Forsterket avdeling, som har fått navnet "Toppen", åpnet i 2009 og samarbeider med de ulike trinnene og sfo. Elevene som har sitt skoletilbud på "Toppen", har tilhørighet i en ordinær klasse ved skolen og har kontakt med denne klassen i ulike sammenhenger. Vi jobber med gjensidig inkludering og har derfor elever fra klasser og sfo på besøk hos oss for lek og aktivitet.

Basen har flere rom for ulike sanseopplevelser og aktiviteter. "Det hvite rommet" er innredet med med boblesøyle, fiberoptiske tråder og projektor. Aktivitetsrommet har ballbasseng, trampoline og palletto. I tillegg har basen sove- og hvilerom.

Avdelingen har fokus på kommunikasjon og samspill, omsorg og trygghet i et godt pedagogisk miljø. Vi samarbeider med PPT og Habilitering barn i Ski kommune, barnehabiliteringen på A-hus, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt andre instanser.

Det utarbeides en IODP eller individuell opplærings- og deltakelsesplan for hver enkelt elev. Denne planen danner grunnlaget for elevens skolearbeid.

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Stilling E-post
Sidsel Grüner Rektor Send e-post 
Ellen B. Nylenna Assisterende rektor Send e-post 
Håvar Karlsen SFO-leder Send e-post 
Elizabeth Billington Førstekonsulent Send e-post  
     

 

Lærere og assistenter
Navn Stilling E-post
Katrine Braathen Kontaktlærer 1A Send e-post
Heidi S. Høieggen  Kontaktlærer 1B Send e-post
Martine Misund Slemmen Kontaktlærer 2A Send e-post
Kristian Husa Kontaktlærer 2B Send e-post
Ida Haugen Kontaktlærer 3A Send e-post 
Anne Gunn Steen Røse Kontaktlærer 3B  Send e-post
Frøydis Nordheim Kontaktlærer 4A  Send e-post  
Grete Kristin Westgaard  Kontaktlærer 4B  Send e-post 
Joachim Eikeri Kontaktlærer 5A Send e-post
Christine Hvidsten Kontaktlærer 5B Send e-post 
Sidsel Haugen Kontaktlærer 5C Send e-post 
Mette B. Bjerknæs Kontaktlærer 6A Send e-post
Susanne Persson  Kontaktlærer 6B Send e-post
Tora Cecilie Bryn Kontaktlærer 7A Send e-post
Erik Wilhelmsen  Kontaktlærer 7B Send e-post  
     
Nina Halvorsen Ressurskoordinator Send e-post
Margrethe Førre Nardocci Timelærer Send e-post
Kristin Undset Timelærer/leseveileder Send e-post
Mads M. Valø Timelærer Send e-post 
Ruth Neslein  Timelærer  Send e-post 
June Abelsen Timelærer Send e-post 
Eva Cathrine T. Sæther Timelærer Send e-post
Tordis Duun Stenersen  Timelærer  Send e-post 
Elisabeth Beenfeldt  Timelærer  Send e-post 
Line Georgine Skofteby  Timelærer  Send e-post 
Sadeta Osmanovic  Timelærer  Send e-post 
Irene Kristensen Timelærer Send e-post
Hilde Hoel Stenmark Timelærer Send e-post
Leontine Umugiraneza  Fagarbeider (Toppen/SFO) Send e-post 
Rajna Jensen  Fagarbeider (Skole/SFO) Send e-post 
Latifa Umutesi  Assistent (Skole/SFO) Send e-post 
Anna Beth D. Ruud  Fagarbeider (Skole/SFO) Send e-post 
Ann Kristin Solheim Fagarbeider (Skole/SFO) Send e-post 
Lisa Helstad Fagarbeider (Skole/SFO)  Send e-post 
Ramona Stallerud Fagarbeider (Skole/SFO) Send e-post 
Said Werar Fagarbeider (Skole/SFO) Send e-post 
Katy Leiva Assistent (SFO) Send e-post 
Derin Mahmood Assistent (SFO) Send e-post 
Kirsti Kaasa Fagarbeider (SFO) Send e-post 
Gunn Iren Dahl Fagarbeider (SFO/Toppen) Send e-post 
Kari Lill Vaaheim  Kontaktlærer (Skole/Toppen) Send e-post 
Line Arntzen  Lærer (Toppen) Send e-post 
Hege Johansen  Hjelpepleier (Toppen)  Send e-post 
Kristine Saxegaard  Fagarbeider (Toppen) Send e-post 
Siri Skaslien Fagarbeider (Toppen) Send e-post 
Aina Åsheim Fagarbeider (Toppen) Send e-post 

Ledige stillinger i Ski kommune

Råd og utvalg

Elevråd består av representanter fra 4.-7. trinn som er valgt i klasseråd. Elevrådet velger et styre som møter i skolens brukerråd og i kommunalt elevråd.

Foreldreråd består av alle skolens foreldre/foresatte. Foreldrene på klassetrinnene velger representanter og vararepresentanter til foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU. En representant fra FAU deltar i kommunalt foreldreutvalg, KFU.

Representanter FAU 2018-19

FAU Regnskap 2017-18

FAU Årsmelding 2017-18

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

Referater fra FAU-møter

Referat fra FAU-møtet 07.05.2019
Referat fra FAU-møtet 21.01.2019
Referat fra FAU-møtet 12.11.2018
Referat fra FAU-møtet 25.09.2018

Brukerrådet (samarbeidsutvalget) er skolens øverste rådsorgan. Brukerråd består av representanter fra elevråd, FAU og skolens ansatte. Rektor innkaller til møter og er sekretær i brukerråd. En gang i året deltar utvalgte kommunepolitikere i dialogmøte med skolens brukerråd.

Budsjett og handlingsplan 2018 - 2021
Referat SU-møte 27.11.2018
Nytt fra elevråd til SU-møtet 27.11.2018
Referat ordførers møte med brukerrådslederne 25.01.2018
Presentasjon fra møtet 25.01.2018

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Trafikkplan for Vevelstadåsen skole

 

Bildegalleri

Hovedbilde Vevelstadåsen skoleLogo Vevelstadåsen skoleSkolens faneSjakkturnering 2016KokkekampFlaggPåske SFOVevelstadåsen skole 40 årSkoleavisa VSA jubileumsutgaveSkiskoleSnømenn

Vevelstadåsen skole

Besøksadresse:

Vevelstadåsen 30
1405 Langhus

Meld fravær via sms på tlf.: 594 40 113

Skolens hovednummer: 64 85 36 50

Rektor: Sidsel Grüner

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

SFO
Tlf.: 64 85 36 80
E-post:
vevelstadaasen.sfo@ski.kommune.no


Forsterket avdeling Toppen
Tlf.: 64 85 36 97
E-post:
vevelstadaasen.toppen@ski.kommune.no


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 20.08.2019 08:19