Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skoleveien

Informasjon om anleggsarbeid i Nordbyveien


I forbindelse med byggingen av Nordbyveien bro skal Jernbaneverket og entreprenøren OHL utføre anleggsarbeid i Nordbyveien. Som en følge av dette stenges Nordbyveien på strekningen Vestveien/Nordbyveien ned til Nordbyveien bro, inkludert fortau og enkelte nærliggende gang- og sykkelveier.

I artikkelen ligger det et kart over hvilke veier og passasjer som stenges og vi anbefaler skolebarn å benytte Oppegårdveien og gang- og sykkelvei på sørsiden av Skeidarbygget.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt.

Nettartikkel om saken;
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/ski/innhold/2016/informasjon-om-anleggsarbeid-i-nordbyveien/


Publisert: 09.11.2016 13:26
Sist endret: 09.11.2016 13:27