Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Satsingsområder for Haugjordet ungdomsskole

Visjon

LÆRING - VEKST - TRIVSEL

 Haugjordet ungdomsskole har elevenes læring og vekst i fokus slik at elevene kan utvikle seg og trives i et trygt og stimulerende miljø.

Haugjordet ungdomsskole

 •  har aktive elever som finner gleden i å lære.
 •  gir elevene gode læringsopplevelser i et trygt og tiltalende miljø.
 •  lar elevene bruke ulike læringsarenaer.
 •  har et  personale som tar hensyn til at det er ulike måter å lære på.
 •  har et personale i utvikling.
 •  har et personale som gir oppfølging av hver elevs faglige og sosiale utvikling.
 •  har en fleksibel organisering av skoledagen.
 •  bruker moderne undervisnings-teknologi.
 •  Har et godt samarbeid med foreldre og bruker dem som ressurs.


Organisering av læringsmiljøet:

 •  Skoleåret 2016-2017 har skolen ca 520 elever og et personale på 61.
 • Skolen er organisert i 9 baser med inntil 70 elever
 •  Hver base har egen inngang med garderobe
 •  Hver base har et stort allrom og 4 – 5 grupperom av ulik størrelse
 •  Hver base er delt i 3 basisgrupper med en kontaktlærer
 •  Vi har en egen innføringsklasse for minoritetsspråklige elever.


Elevene får

 •  møte utfordringer og mulighet til å oppleve mestring i alle fag
 •  en tilpasset arbeidsplan hvor de kan få være med å velge arbeidsmåte og oppgaver.
 •  delta i vurdering av eget arbeid.
 •  trene på ulike læringsstrategier og kunne velge strategi som er
 •  best for dem i de ulike fagene.
 •  lære de grunnleggende ferdigheter i alle fag.
 •  god tilgang til bruk av IKT i opplæringen, bl.a. gjennom 
 •  læringsplattformen It’s Learning.
 •  mulighet til å delta i baserådet, elevrådet og en årlig
 •  elevkonferanse hvor de kan være med å påvirke hvordan skolen skal være.

Publisert: 10.03.2016 10:37
Sist endret: 09.09.2016 09:42