Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Klage på standpunktkarakter og eksamenskarakter

Her finner du informasjon om retten til å klage på karakterer i grunnskolen. Du kan velge å klage på karakterer på vitnemålet. Det betyr både standpunktkarakter og eksamenskarakterer. Du kan også klage på karakter i orden og oppførsel, men du kan ikke klage på underveisvurdering.

Klagen må være skriftlig og sendes til skolen. Klagefristen er 10 dager etter at du har fått karakterene. Hvis det er noe som er uklart kan dere spørre lærer eller rektor på skolen.

Hvis du klager skal kontaktlærer skrive en begrunnelse for karakteren, og rektor må skrive en uttalelse om hvordan saken er behandlet. Saken sendes deretter til Fylkesmannen som behandler din klage og skolens redegjørelse. Fylkesmannen tar ikke stilling til om karakteren er riktig, men skal avgjøre om bestemmelsene for karaktersetting er fulgt. Hvis Fylkesmannen finner at bestemmelsene som gjelder for karaktersetting er fulgt blir karakteren stående. Finner Fylkesmannen at bestemmelsene ikke er fulgt oppheves karakteren, og saken sendes tilbake til skolen hvor rektor og lærer må gjøre en ny vurdering og sette en ny karakter. Ny karakter kan ikke påklages.

Bestemmelser om klager på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5. Se vedlegget fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for ytterligere informasjon om retten til å klage. (.pdf)


Publisert: 03.06.2019 11:03
Sist endret: 03.06.2019 11:06