Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Invitasjon til temakveld

FAU og skolen inviterer til temakveld: "Bry deg - positiv foreldrekultur og Utsett! - foreldresamarbeid om rusforebyggende arbeid".


Behovet for mer kunnskap og informasjon til foreldre og voksne rundt temaet blir stadig mer og mer nødvendig. I det forebyggende arbeidet er foreldre trolig de viktigste bidragsyterne. Ved å være tydelig støttende, grensesettende og tilstede i oppveksten til ungdommen, kan foreldre skape trygge oppvekstvilkår sammen med andre foreldre og voksne i sitt nærmiljø. Kantinekiosken er åpen fra kl. 18:00 og det vil åpnes for dialog og spørsmål med åpen kiosk også etter foredraget og workshop i regi av skolen.

Agenda:
18:00 Åpen kafe i kantineområdet
18:30 Velkommen v/Katti Anker Teisberg, rektor
18:35 Foredrag - BRY DEG - positiv foreldrekultur v/Lars Holmen, NNPF (Norges Narkotikapoliti Forening
20:00 Gruppearbeid med Utsett! i basene v/basens lærere
21:00 Slutt

Hele invitasjonen finner du her

VELKOMMEN!


Publisert: 19.03.2019 08:09
Sist endret: 19.03.2019 08:22