Facebook ikon Twitter logo Print side

Gjedsjø - praktisk pedagogisk opplæring

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelt

Skolemiljø og mobbing

Les flere saker

 

Facebook ikon Følg oss på Facebook! 

Om Gjedsjø PPO

Gjedsjø PPO (praktisk pedagogisk opplæring) er et frivillig spesialpedagogisk opplæringstilbud for elever i ungdomsskolealder med sammensatte sosiale- og emosjonelle vansker. Vi holder til i Ski kommune og er en enhet under Pedagogisk virksomhet. Gjedsjø har inntil 12 elevplasser, men dette avhenger av elevgruppe og gruppesammensetning. Vi er også åpne for deltidplasser, og antall plasser vil kunne variere avhengig av kapasitet og elevsammensetning. 

PPT må utarbeide sakkyndig vurdering forut for oppstart da skolen er et spesialpedagogisk tilbud. Elever fra andre kommuner kan også søke - les mer under overskriften søknad om skoleplass.

Hvem er elever på Gjedsjø PPO?
Gjedsjø PPO har elever med spesielle behov som har spesialundervisning på grunn av faglige og sosiale utfordringer. Elevene på Gjedsjø vurderes å ha behov for opplæring i små grupper og at opplæringen er mer praktisk enn det nærskolen gir.

Hva gjør vi av faglige aktiviteter på Gjedsjø PPO?
Vi tar utgangspunkt i de grunnleggende ferdighetene i læreplanen; språk, lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Vi gir opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. De andre fagene knytter vi til tiltakets praktiske tilbud - bl.a verksted, ATV-kjøring og vedproduksjon.

Vi har en praktisk pedagogisk tilnærming til alle fag. I tillegg til undervisningen, kan det tilrettelegges for yrkesrettet utplassering.

Hva gjør vi av sosiale aktiviteter på Gjedsjø PPO?
Vi er opptatt av å skape gode relasjoner mellom elever og ansatte. Vi legger vekt på å utvikle elevenes sosiale kompetanse gjennom tett veiledning, regelmessige morgenmøter, felles lunsj, turer, samtaler og andre aktiviteter. I tillegg tilbyr vi tilrettelagte ART-grupper.

Regler og retningslinjer

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring

Ansatte

Ledelse
Navn Funksjon Telefon E-post
Grethe Bølum Thomassen Fagleder Gjedsjø PPO 64 85 38 02 Send e-post
Cathrine S. Sandsmark Virksomhetsleder Ski ungdomsskole 93 43 19 97 Send e-post 
 Pedagoger og miljøterapeuter
Navn Funksjon Telefon E-post
Tomas Simonsen Miljøterapeut 90 69 37 25 Send e-post
Bjørn Terje Flem Spesialpedagog 90 69 37 25 Send e-post

Ledige stillinger i Ski kommune 

Foreldresamarbeid

Vi ser på foreldrene på som viktige samarbeidspartnere, og vi mener tett oppfølgning av ungdommene er vesentlig for at våre elever skal få ut sitt læringspotensiale faglig og sosialt. Ved skolestart har vi en oppstartssamtale med foresatte for å enes om felles utviklingsområder for eleven.

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for kommunens tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Elever ved Gjedsjø PPO kan ta rutebuss til skolen fra Ski Stasjon bussrute 555(til Tangen Bru). Holdeplassen heter Gjedsjø skole.

Søknad om skoleplass

Elever og foresatte kan søke om skoleplass på Gjedsjø PPO. Dette må skje i nært samarbeid med elevens nærskole og PPT. Eleven må involveres og det må avtales besøk på skolen. Elevens skal ha tilpasset opplæring og spesialundervisning på nærskolen før man søker om skoleplass på Gjedsjø.

Elever fra andre kommuner kan også søke om skoleplass. Da må skolefaglig ansvarlig/skolekontoret og PPT i hjemkommunen bistå elev og foresatte. Hjemkommunen må også stille refusjonsgaranti. Hvis elever fra andre kommuner blir innvilget plass overtar Ski PPT sakkyndighetsansvaret for eleven.

Søknadsfristen er 15.april hvert år. Elever, foresatte og nærskoler får informasjon om inntak i midten av mai. Dersom det er ledig skoleplass i løpet av skoleåret kan det søkes utenom årlig søknadsfrist.

Elever fra Ski kommune
  1. Elev, foresatte og nærskole vurderer behov for annet skoletilbud
  2. Elevens utvikling og behov for tilrettelegging drøftes på skolens ressursteam hvor PPT deltar
  3. Elev og foresatte skriver søknad
  4. Elevens nærskole skriver anbefaling og PPT skriver bekreftelse
  5. Søknad sendes samlet til Pedagogisk virksomhet
  6. Søknad behandles i inntaksnemnd
  7. Elev, foresatte og nærskolen får informasjon om inntak
  8. PPT utarbeider ny sakkyndig vurdering
  9. Nærskole skriver enkeltvedtak
Elever fra andre kommuner

Hjemkommunen har ansvar for søknadsprosess. Det er viktig at elev, foresatte og nærskole samhandler godt. Lokal PPT og lokal skolefaglig ansvarlig/skolekontor må involveres tidlig i prosessen. Hjemkommunens PPT eller skolefaglige ansvarlige avtaler søknadsprosess med fagleder. Hjemkommunen må stille refusjonsgaranti i forbindelse med søknad.

Søknadsskjema

Søknadsskjema elev/foresatte
Søknadsskjema nærskole

Bildegalleri

I toget opp til GaustadtoppenTåka lå tett på toppenFlom i KongsbergUtkikkstårnetharald og Tomas på toppenatv utstyr

Gjedsjø PPO

Besøksadresse:

Kollerøysveien 25B
1400 Ski

Telefon: 47676428

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 18.03.2019 11:22