Facebook ikon Twitter logo Print side

Finstad skole

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


 Aktuelt 

 Foreldrepulsen     Skolemiljø og mobbing

Les flere saker

Om skolen 

Finstad skole er en barneskole med for tiden 524 elever fordelt på 24 klasser på 1.-7. trinn. SFO - skolens fritidsordning har 237 barn. Skolen har 72 ansatte.

Skolen ligger sentralt på Finstad.

Finstad skoles visjon: Sammen om læring og livsglede!

Litt historikk om Finstad skole

Finstad skole ble åpnet i januar 1971. Til å begynne med var den en "åpen skole" med 233 elever og 10 lærere. Rektor (skolestyrer) var Kjell E. Ødegard.

Etter en periode med bygging og rehabilitering av skolen ble den gjenåpnet høsten 2011. Vi har nå fått et moderne og flott skolebygg. Skolen har beholdt klasseromsstruktur i bygget med gode spesialrom for sløyd, tekstil, mat og helse og musikk. Skolen har nå kapasitet til å ta imot 490 elever.

Aktiviteter og tradisjoner på Finstad

Skolens time gjennomføres ukentlig. Her møtes elever fra flere trinn til en samling om aktuelle temaer.

BlimE-uka gjennomføres årlig og er et arrangement med bl.a. NRKs BlimE-dans.

Elevkonferanse - Skolen har en årlig elevkonferanse hvor elevrådet er med og planlegger og gjennomfører. Konferansen tar utgangspunkt i resultater fra elevundersøkelsen, trivselsundersøkelser og skolens satsningsområder.

Finstad Grand Prix - er et arrangement på våren der elever og ansatte slår seg løs på scenen!

Smileuka (annenhvert år) er en tradisjon siden 1983 der små og store er sammen om felles aktiviteter.

Moro-cup er skoleårets siste fellesesarrangement hvor elever og ansatte kler seg ut etter tema og deltar i konkurranser.

 

VI-PLAKATEN

Vi er positive forbilder
• Vi er blide og vennlige, hjelpsomme og omsorgsfulle, rause og rettferdige.
• Vi oppmuntrer til positiv atferd, og gir konsekvenser på uønsket atferd.
• Vi hjelper til med å løse konflikter.
• Vi er nysgjerrige og utforskende.
• Vi er til å stole på og kan innrømme feil.
• Vi skaper godt læringsmiljø.

Vi legger til rette for den enkelte elevs faglige utvikling
• Vi formulerer tydelige læringsmål.
• Vi har sammenheng mellom læringsmål, læringsaktiviteter og evaluering (læringshjulet).
• Vi vekker og holder elevens interesse for læring gjennom engasjement, variasjon og motivasjon.
• Vi gir tilpassede oppgaver og konstruktiv tilbakemelding.
• Vi hjelper til å se sammenhenger.
• Vi har gode overganger mellom ulike aktiviteter.

Vi legger til rette for den enkelte elevs sosiale utvikling
• Vi ser hver enkelt elev.
• Vi jobber målbevist med det sosiale samspillet.
• Vi bidrar til positive holdninger.

Vi jobber mot felles mål
• Vi har få og tydelige regler og rutiner, og følger opp felles bestemmelser.
• Vi forsøker å være lojale selv om vi er uenige.
• Vi stiller opp for hverandre.

Vi kommuniserer vennlig og konstruktivt med foreldre
• Vi vil elevenes beste, og har mulighetene i fokus.
• Vi tar foreldrene på alvor og husker at de er spesialister på egne barn.
• Vi er gode lyttere, samtidig som vi er tydelige på hva vi mener.

Vi utfordrer stadig egne holdninger, kunnskap og praksis
• Vi er kreative og prøver ut nye metoder og opplegg.
• Vi er selvkritiske.

 

Praktisk informasjon

Helsetjenester

Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende.

Vi jobber individuelt, i grupper og underviser klassevis. Vi gjennomfører vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram.

Rebekah Abild og Maryan Olberg er helsesykepleiere på Finstad skole.

Kontaktinformasjon: 

Rebekah Telefon: 906 13 224  Send e-post

Maryan: Telefon 900 95 104 Send e-post

Kontortid:

  • Mandag: Tilgjengelig på telefon og epost.
  • Tirsdag: 08:30- 14:30 
  • Onsdag: 08:30- 14:30 
  • Torsdag: 08:30-14:30 
  • Fredag: 08:30-13:00 

Du trenger ikke bestille time hos helsesøster. Kom gjerne innom for å se om det er ledig.
Eller send sms, mail eller ring hvis du ønsker det!

Ved sykdom eller akutt legebehov kontaktes fastlegen eller legevakta på tlf 116117

Mer informasjon om skolehelsetjenesten, om oppgaver på ulike trinn og om mulige
samarbeidspartnere.

Smittevern i barnehage og skoler, folkehelseinstituttets anbefalinger.

Kommunal side om smittevern

Melk- og fruktordning

Skolen har tilbud om melk, yoghurt- og fruktordning for alle elever. Dette må bestilles og betales av foresatte direkte på www.skolelyst.no og skolefrukt.no

Kantine/matordning

Kantinen holder til ved Foajéen i hovedbygningen. Elevene kan kjøpe klippekort til kr. 150,-. I kantinen har vi lagt vekt på at elevene skal lære å lage trygg og ernæringsmessig god mat, og vi snakker om sammenheng mellom kosthold, helse og livsstil. Elevene får god erfaring i å følge oppskrifter, og de må bruke regning for å øke eller redusere mengden. De får jobbe praktisk med servering og pådekking/rydding, og vi ønsker å formidle verdien av måltidet som et viktig sosialt samlingspunkt.

Meny - kantine Kantinen er hver onsdag  i foajeen for 6.og 7. trinn.

Uke Onsdag   
     
     
     
     
     
Organisering av skoledagen (ringetider)
1. time          kl. 08.30 - 09.15         
2. time kl. 09.15 - 10.00
Spisetid 1-4 kl. 09.50 - 10.15
Spisetid 5-7 kl. 10.30 - 10.55
Friminutt 1-4 kl. 10.15 - 10.45
Friminutt 5-7 kl. 10.00 - 10.30
3. time kl. 10.45 - 11.30
4. time kl. 11.30 - 12.15
Friminutt kl. 12.15 - 12.45
5. time kl. 12.45 - 13.30
6. time kl. 13.30 - 14.15
7. time kl. 14.15 - 15.00

Lærerne organiserer læringsøktene fleksibelt. En økt, som varer i en og en halv time, kan inneholde flere ulike aktiviteter.

Timeplan elever 2018-2019
  Mandag      Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag    
1. trinn 08:30-13:00  08:30-13:30 08:30-13:15  08:30-13:30  08:30-12:15 
2. trinn  08:30-13:30  08:30-13:45 08:30-13:15 08:30-13:30 08:30-13:30
3. trinn* 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:15 08:30-14:15 08:30-13:30
4. trinn 08:30-14:15 08:30-13:30 08:30-13:15  08:30-14:00 08:30-13:15
5. trinn** 08:30-14:15 08:30-15:15 08:30-13:15 08:30-13:45 08:30-13:30
6. trinn*** 08:30-14:15  08:30-14:15 08:30-13:15 08:30-14:15 08:30-14:15
7. trinn**** 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-13:15 08:30-14:15 08:30-13:30

*) 3A Onsdag 08:30-13:30 og Torsdag 08:30-14:00

**) 5A Fredag 09:00 - 13:30
     
5C Torsdag 09:15-13:45 og Fredag 08:30-14:15

***) 6A Torsdag 08:30-15:00
        6B Mandag 08:30-15:00 og Torsdag 08:00-14:15
        6C Mandag 08:00-14:15 (Halv klasse gruppe "salt"), Tirsdag 08:30-15:00 og Torsdag 08:00-14:15
        (Halv klasse gruppe "pepper").

****) 7A Torsdag 08:30-15:00 og Fredag 09:15-13:30
          7C Torsdag 08:00-14:15

Leksehjelp 4-7. trinn: Mandager 14:15 - 15:15 og Onsdager 13:15 - 14:15

Nyttige lenker

Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
Barnevakten Gode råd om barn og medier


Regler og rutiner

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring

Skolefritidsordningen (SFO)

SFO på Finstad skole er et frivillig skolefritidstilbud før og etter skoletid for alle barn i 1.- 4. årstrinn, og barn med funksjonshemming til og med 7. årstrinn. Åpningstider er kl  07.15-17.00 alle hverdager.

For å søke eller endre SFO-plass: Logg inn i Foreldreportalen

På Finstad SFO har vi som mål å hjelpe barnet å bli "den beste utgaven av seg selv". Vi er opptatt av å få en god balanse mellom fri lek og voksenstyrte aktiviteter. Gjennom våre fire fagområder (Fysisk aktivitet og lek, Natur og miljø, Kunst, kultur og kreativitet og Mat og helse) arbeider vi med å utvikle sosial kompetanse og gi barna ett godt læringsmiljø. 

Skoleåret 2018/2019 startet vi opp med 299 barn fordelt på fire baser. SFO disponerer alle skolens arealer. Barna får ett måltid om dagen. Det serveres varm mat 2-3 ganger i uka. Andre dager får barna brød med pålegg og/eller korn. Vi har også en daglig fruktordning som er inkludert i prisen.

SFO MENY JUNI:

SFO MENY AUGUST:

SFO ansvarlig er undervisningsinspektør Mette Myre.
TLF : 64 85 30 62 / 95 00 77 76
Epost: Mette.Myre@ski.kommune.no

Telefonnummer til basene :                       
Base 1 489 574 93
Base 2 48 95 74 97
Base 3 48 95 74 96
Base 4 48 95 74 92

 

1. trinn - BASE 1

Her jobber Lars Erik (baseansvarlig), Inger-Mari, Fayegh, Kari Bente, Silje, Eirik og Ida.

2. trinn - BASE 2

Her jobber Silje (baseansvarlig), Camilla, Jeanette, Fredrik, Trond, Andrè og Ole Petter.

3. trinn - BASE 3

Her jobber Torill (baseansvarlig), Tone, Alexander og May Britt.

4. trinn - BASE 4

Her jobber Lars (baseansvarlig), Helén, Irmelin og Heidi

Vikarer på SFO er: Peter, Emely, Simen, Lasse, Mathilde og Øivind.

Generell informasjon om SFO (endringer/frister/informasjon)

Oppsigelse og endring av oppholdstid

Oppsigelse og reduksjon av oppholdstiden i løpet av skoleåret følger samme regler. Det er §10 i vedtektene som bestemmer blant annet fristen for oppsigelse og reduksjon av antall dager.

All endring av oppholdstid registreres av forelder/foresatt på foreldreportalen. Under følger en kort veiledning i hvordan dette gjøres. 

  1. Klikk på linken til "Foreldreportalen" overst på siden for å åpne portalen.
  2. Klikk på "Logg inn med ID-porten/MinID" (For å gjøre endringer må man være innlogget.Registrer endring i foreldreportalen under "Min side" 

NB! Den vanligste feilen er at man ikke logger inn på "Min side". Det er kun der du som foresatt kan endre oppholdstid/si opp plassen. 

Utførlig veiledning                                        Oversikt over fristene                       Informasjon på kommunens hjemmeside

 

Ansatte

Ledelse og administrasjonen

 

Navn Telefon E-post 
Hanne Karin Heum (Rektor) 64853051/ 95012048 Send e-post
John Harald Bondevik (Undervisningsinspektør) 64853053 Send e-post
Mette Myre (Undervisningsinspektør/SFO ansvarlig) 64853062/ 95007776 Send e-post
Kristine Kahrs (Undervisningsinspektør, vikar) 64853052 Send e-post
Brit Helene Blomquist (Konsulent) 64853050

Send e-post

May-Lill Elnes Hermansen ( Førstekonsulent ) 46801204 Send e-post
Jan Pålsson (SFO leder) Permisjon    
Håkon Tangerud (Undervisningsinspektør) Permisjon     
Lærere og assistenter
Navn Funksjon E-post
Gunnild Støre Kontaktlærer 1A Send e-post
Jannicke Halstvedt Berge Kontaktlærer 1B Send e-post
Betine Larine Henriksen Kontaktlærer 1C  Send e-post
Ingrid Berg Skolmli Kontaktlærer 1D Send e-post
Esther Tuestad Kontaktlærer 2A Send e-post
Julia Skifjeld Kontaktlærer 2B Send e-post
Lena Christin Myhre-Fenne Kontaktlærer 2C Send e-post
Annebeth Hagerup Kontaktlærer 2D Send e-post
Espen Øygard Kontaktlærer 3A Send e-post
Karen Haukland Kontaktlærer 3B Send e-post
Sigrid Lind Landsverk Kontaktlærer 3C  Send e-post
Isabell Ytterstad Strøm Kontaktlærer 4A Send e-post
Marita Halvorsen Tveit Kontaktlærer 4B Send e-post
Anette Bakken Pettersen Kontaktlærer 4C  Send e-post
Simen Riffault Andresen Kontaktlærer 4D Send e-post
Bente Holtet Kontaktlærer 5A Send e-post
Katrine Havsberg Kontaktlærer 5B Send e-post
Tone Merete By Olsen Kontaktlærer 5C Send e-post
Camilla Sjøvold Kontaktlærer 6A  Send e-post
Philip Eibakk Kontaktlærer 6B  Send e-post
Anders Bille Kontaktlærer 6C Send e-post
Ane Kandal Kontaktlærer 7A  Send e-post
Marion Øien Kontaktlærer 7B  Send e-post
Cato Hestnes Kontaktlærer 7C Send e-post
Anette Marie Lund Torskangerpoll Lærer musikk  Send e-post
Heidi Hæhre Lærer kroppssøving Send e-post 
Ingrid Barstad Ressurskoordinator, lærer Send e-post
Helene Haldar Gjærevoll Lærer musikk (Permisjon) Send e-post
Hanne Torlaug Melby Ressurslærer Send e-post
Ellen Marit Tudor Edwards Ressurslærer (permisjon) Send e-post
Emilie Nevland Raustøl Bibliotekar, lærer Send e-post
Marie Håve (permisjon) Ressurslærer Send e-post 
Elise Marie Kleven Ressurslærer Send e-post
Hilde Sverdrup  Ressurslærer Send e-post
Wenche Bjerkeskaug Hoff Ressurslærer Send e-post
Hanne Ensrud Ressurslærer Send e-post
Kristine Røse Engelien Ressurslærer/Musikklærer Send e-post
Anne-Grete Ruud Bekkelund Ressurslærer Send e-post
Kristin Isaksen Ressurslærer Send e-post
Iselin Fagerli Ressurslærer Send e-post
Åse Marita Egeland Ressurslærer Send e-post
 Berit Elise Mork Holm Ressurslærer Send e-post
Astrid Bø Magli Ressurslærer Send e-post
Silje Eline Kibsgard Fjeldbraaten Miljøterapeut Send e-post
Lars Erik Kolbjørnsen Baseansvarlig 1.Trinn SFO
Assistent skole
Send e-post 
Silje Lerbak Marthinsen Baseansvarlig 2.Trinn SFO
Assistent skole
Send e-post
Torill Opsand Baseansvarlig 3.Trinn SFO
Assistent skole
Send e-post 
Lars Lundby Baseansvarlig 4.Trinn SFO
Assistent skole
Send e-post 
Margrethe Halseth Mat ansvarlig/Assistent SFO Send e-post 
Kari Bente Haulan
Assistent skole/SFO
Send e-post
Alexander Holseth Assistent skole/SFO Send e-post
Trond Lønberg Assistent skole/SFO Send e-post
Andrè Pedersen Assistent skole /SFO Send e-post
May Britt Flaen Assistent skole/SFO Send e-post 
Eirik Gjønnes Nilsen Assistent skole/SFO Send e-post
Rigmor Sletvold Assistent Send e-post
Anita Biltvedt Assistent Send e-post
Beyan Abdulla Ahmed Assistent Send e-post
Fredrik Davan Assistent Send e-post
Irmelin Helmo Assistent Send e-post
Heidi Lie Gudbrandsen Assistent Send e-post
Helene Slang Jensen  Assistent (Permisjon) Send e-post
Inger-Mari Ødemark Assistent Send e-post
Jeanette Sæther  Assistent Send e-post
Camilla Andersen Sydtangen Assistent Send e-post
Tone Sørlie SFO Assistent Send e-post
Fayegh Mehraban SFO assistent Send e-post
Helen Tiséll Madsen SFO Assistent Send e-post
Farzaneh Noshad SFO Assistent Send e-post
Hege Dybendal SFO Assistent (Permisjon) Send e-post
     

Ledige stillinger i Ski kommune

Råd og utvalg

Elevråd

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.

Elevrådet ved Finstad skole har cirka ett møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter én representanter fra hver klasse på 3.-7. trinn.

Skolen har en årlig elevkonferanse hvor elevrådet er med og planlegger og gjennomfører. Konferansen tar utgangspunkt i resultater fra elevundersøkelsen, trivselsundersøkelser og skolens satsningsområder.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd, kommunalt elevråd og Barne- og ungdomsrådet i Ski kommune.

Leder: Bastian Alexander Nordby Gilberg, 6B
Nestleder: Ronja Krakeli-Svendsen, 7C

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

Leder for FAU skoleåret 2018/2019 er Helge Heldre.

Kontakt FAU: finstadfau@gmail.com

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

 

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Lokal trafikkplan for Finstad skole 2017 - 2018

 

Bildegalleri

Kunst & håndverk 6./7. kl - utstilling/vernissage

keramikk   Bokser   Figurer   Julepynt

Dansende figurer   Dansende figurer   Dans og fotball   Tegninger   Tegninger

Legobil   Tegning av legobil   Luer og pannebånd   Luer og pannebånd

Smileuka 2016

 RedesignKonstuksjonLoppemarked 

 MaleverkstedMatlagingBretting av papir

  

Finstad skole

Besøksadresse:

Markveien 24
1406 Ski

Postadresse:

postboks 3010
1402 ski

Rektor: Hanne Karin Heum 

Transponder (melde fravær): 594 40 113

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 13.08.2019 14:47