Kontrast Tekst til tale

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bøleråsen skole

   Ferier og fridager   Meld fravær   Skoleportalen   It's Learning   Foreldreportalen   Skolene i Ski

Aktuelt

Skolemiljø og mobbing    Skolemelk

 • Pakke ut kunnskapsmål sammen med elevene

  Alle skolene i Ski kommune deltar i den toårige nasjonale satsingen Vurdering for læring. Som en del av dette deltar alle lærere på felles planleggingsdag i vurdering for læring og elevinvolvering. Etter en halv dag i Rådhusteatret skal alle tilbake til egen skole og jobbe videre med dette viktige temaet.

 • Sammen om SKIkkelig god lese- og skriveopplæring

  Pedagogisk virksomhet har ansatt en lese- og skriverådgiver som skal bistå og følge opp lærere på 1.–4.trinn. Kommunens nye lese- og skriverådgiver heter Karianne Megard Grønli og er på plass til skolestart 2017/18. Hennes stilling er én av 15 nye lærerstillinger i Ski-skolen.

 • Skolestart høsten 2017.

  Litt informasjon om skolestarten høsten 2017.

 • Skolemelk fra høsten 2017.

  Det er nå åpnet for bestilling av skolemelk for skoleåret 2017 - 2018.

Les eldre saker

Om skolen

 Skolens salamander.

Bøleråsen skole ligger på Langhus og har ca 400 elever fra 1.-7.trinn. fordelt på 18 klasser. Vi har 50 ansatte fordelt på skole og SFO. Elevtallet har vært synkende de siste par årene, men er antagelig forbigående. For tiden er det byggeaktiviteter på to forskjellige områder på Bøleråsen. 

Skolen er korsformet og danner forskjellige uterom/skolegårder. Hver enkelt klasse har sin egen garderobe med inngang på bakkeplan. Skolen har store lekearealer som grenser til friområder.

Litt historikk om Bøleråsen skole

De første beboerne flyttet inn på Bøleråsen skole i 1984. Barna måtte starte på Vevelstadåsen skole, og først i 1993 kunne de flytte over i den nye skolen. Skolen var snart for liten, og ble utvidet i 1997 og deretter i 2000.

 

Praktisk informasjon

Inndeling av dagen på skolen:

1.time: 08.30 - 09.15

2.time: 09.30 - 10.15

3.time: 10.15 - 11.00

Midttime: 11.00 - 11.50

4.time: 11.50 - 12.35

5.time: 12.35 - 13.20

6.time: 13.30 - 14.15

Åpningstid for kontoret er kl. 08.00-15.15.

Nyttige lenker

Nullmobbing Kjenner du noen som blir mobbet? Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
Barnevakten Gode råd om barn og medier
Skolemelk

Helsetjenester

Bøleråsen skoles helsesøster er Torhild Haga Brødholt.
Torhild treffes lettest: Mandag formiddag, annenhver tirsdag, onsdager og torsdager

E-post: torhild.haga.brodholt@ski.kommune.no 
Mobil: 95099877

Les mer om skolehelsetjenesten og vaksiner

Aktiviteter ved skolen.

 Vinteraktivitet, februar 2017.Vinteraktivitet, februar 2017.Vinteraktivitet, februar 2017.

Regler og rutiner

         Mobbing. Rutiner og melding.

        Hva gjør skolen dersom barnet mitt blir  mobbet? 

        Meldeskjema, vedlegg 1.

Kvalitetsarbeid

Deltagelse

Satsingsområder

Satsingsområder for Bøleråsen skole

Foreldreskolen

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Vurdering for læring 

Skolefritidsordningen (SFO) 

sfo

Åpningstider
SFO er tilgjengelig fra kl. 07.15 - 08.30, og fra skoletidens slutt til kl. 17.00.

I tillegg til åpningstider før og etter skoletid, har SFO åpent i skolens ferier fra 07.15 - 17.00.

SFO er stengt på skolens plandager, samt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. Se skolens egen plan for ferier og fridager.

Her finner du priser og mer informasjon om SFO i Ski kommune.

Baser på SFO
SFO består av 3 baser: 1.trinn er en base, 2.trinn er en base og 3. + 4.trinn er en base.

Baseansvarlige:
Siri Mentzen, baseansvarlig for 3. og 4.trinn -  tlf. 64 91 82 05
Nina Merethe Larsen, baseansvarlig for 1.-2.trinn - tlf. 64 91 82 05

Tlf.nr.1.trinn: 91387204 og 64918246

Tlf.nr.2.trinn: 91358433 og 64918213

Tlf.nr. 3. + 4.trinn: 91342111 og 64918245

                                                                                                                   

Mat på SFO

Vår kokk serverer et måltid hver dag, ofte varmmat. Se meny for aktuell måned. Vi har fokus på variert, sunn og bærekraftig mat. Fra vår kjøkkenhage høster og spiser barna det de har dyrket når det er sesong.

Mange syntes det er spennende og gøy å være med å bidra på kjøkkenet. Vi prøver å involvere barna så mye det lar seg gjøre med kjøkkenaktiviteter.

Allergier og andre spesielle behov blir ivaretatt. Gi beskjed til baselederne på mail. 

Matplaner

Matplaner

Aktivitetsplaner på SFO

Aktivitetsplan 1.trinn
Aktivitetsplan 2.trinn
Aktivitetsplan 3. og 4.trinn                                                           

Ulike bilder/aktiviteter på SFO.

Turdag fredag 3. februar

 Snømann

 Oppskrifter fra SFO-kjøkkenet:                                                                                                               

Ansatte

Ledelse og administrasjonen
Navn Funksjon E-post
Sigrid Skaarer Hjemmen Rektor Send e-post
 Glenn Øyvind Nordby  Undervisningsinspektør Send e-post
 Mette Klann Undervisningsinspektør Send e-post
Gro E. Larsen Konsulent Send e-post
Nina Merethe Larsen Baseleder SFO 1. og 2. trinn Send e-post
Siri Mentzen Baseleder SFO 3. og 4. trinn Send e-post
 Lærere og assistenter
Navn Funksjon E-post
Adrian Dokland Lærer  Send e-post
Anders Aarhus Lærer  Send e-post
Ann Kristin Kristoffersen Barnevernkonsulent Send e-post 
Anne Grete Larsen Barne-og ungdomsarbeider, SFO Send e-post
Anne Trine Birkelund Lærer Send e-post
Avan Salih Lærer Send e-post
Bente Ruud Barne- og ungdomsarbeider, SFO/Skole Send e-post
Bente Søvik Lærer Send e-post
Berit Odvold Assistent, SFO Send e-post
Birgitte Søgaard Lærer Send e-post
Ellen-Marie Johnsen Lærer Send e-post
Eva Jæger Lærer Send e-post
Gro Anita Færgestad Lærer Send e-post
Gro Fjermedal Lærer Send e-post
Gro Wollebæk Lærer Send e-post
Hanne Marit Bjartan Assistent SFO/skole Send e-post
Hanne-Marit Medalen Lærer Send e-post
Heidi Anette Relbo Lærer Send e-post
Heidi Dietz Assistent Send e-post
Helene Wik Lærer Send e-post
Ingjerd Seljegard Barne- og ungdomsarbeider, SFO/Skole Send e-post
Kristin Vatn Austad Lærer  Send e-post
Larissa Erikstad Barne-og ungdomsarbeider, SFO/Skole Send e-post
Lena Marie Haugen Assistent  Send e-post
Lise Solbakken Jørgensen Lærer Send e-post
Liv Thørning Assistent Send e-post
Marita Halvorsen Tveit Lærer Send e-post
Maritha Myhra Solaas Lærer Send e-post
Martin Garder Ruud Lærer Send e-post
Mats Torp Saugen Lærer Send e-post
Maarten Fuglaamoen Hagen Lærer Send e-post
Mette-Marit Larsen Lærer Send e-post
Nina Berger Hægland Lærer Send e-post
Robin Stallerud Lærer Send e-post
Sissel Bugge Botvar Lærer Send e-post
Stina Vaa Rom Kokk  Send e-post
Tove Rønning Lærer Send e-post
Tove Tveter Lærer Send e-post
Trine Welde Ruud Lærer Send e-post
Trond Isaksen Lærer Send e-post
Vibeke H.Andersen Lærer Send e-post
Øyvind Jensberg Barne-og ungdomsarbeider, SFO/Skole Send e-post

Ledige stillinger i Ski kommune

Råd og utvalg

Elevråd

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum et møte i måneden. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen. Det møter to representanter fra hver klasse. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsstyret har egne møter utenom elevrådsmøtene. Styret møter også i skolens brukerråd og kommunalt elevråd.

Elevrådsstyret for 2017 - 2018 består av:

FAU

Alle som har skolebarn er med i foreldrerådet. FAU er Foreldrenes Arbeids Utvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

FAU-styret for skoleåret 2017 - 2018:

Leder: Andreas Mikkelborg

Kasserer:

Sekretær og nestleder : Inger-Lise Klevset

Dugnad: Torbjørn Matre

Referater FAU

Juni 2017

Oktober 2017

 

 

 

Brukerrådet

I Ski kommune er det et politisk vedtak om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

Foreldreutvalget for grunnskolen (fug.no)

Barn med spesielle behov

Besøk samlesiden for våre tjenester og tilbud for barn med spesielle behov.

Trafikksikkerhet

-Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn og fikk i mars 2016 godkjenning som Trafikksikker kommune. Dette stiller krav til at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Alle kommunale barnehager og skoler i Ski kommune har godkjenning som Trafikksikre barnehager og skoler. Plan for trafikksikkerhetsarbeidet i den enkelte barnehage og skole er utarbeidet.

Lokal trafikkplan for Bøleråsen skole.

Bøleråsen skole

Besøksadresse:

Bølerkollen 2
1405 Langhus

Telefon: 64 91 82 00

Rektor: Sigrid Skaarer Hjemmen

Melde fravær: 594 40 113 (Transponder)

Les mer om å melde fravær i Transponder

Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Publisert: 26.01.2016 13:35
Sist endret: 16.10.2017 08:35