Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilpasset opplæring og systemtiltak i Ski-skolen

Alle elever har krav på tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring kan være veldig mye forskjellig og det kan varierer noe fra skole til skole basert på vurderinger gjort av den enkelte skole.

Tilpasset opplæring

Barn på vei oppover

Det er nasjonalt og kommunalt stort fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring. Alle elever har krav på tilpasset opplæring og tilpasset opplæring kan være veldig mye forskjellig og det kan varierer noe fra skole til skole basert på vurderinger gjort av den enkelte skole.

«Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen og er nedfelt i opplæringsloven § 1-3. Her fremgår det at «opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten» (...) Ved å variere mellom ulike typer arbeidsoppgaver, arbeidsmåter, lærestoff, læremidler og organisering, skaper læreren et læringsmiljø hvor denne balansen blir ivaretatt. Skolen skal bruke sin kompetanse til å lede læringsprosesser som tar utgangspunkt i de forutsetninger og evner elevene har (...)».

Eksempler på tilpasset opplæring kan være:

 • tilpasset arbeidsplan for det tilrettelegges i form av variert arbeidsmengde, forskjellige oppgaver og ulik vanskegrad
 • varierte arbeidsoppgaver og arbeidsmåter kan være bruk av praktiske oppgaver, innfyllingsoppgaver, skriftlige besvarelser, drøftingsoppgaver eller "grubleoppgaver"
 • variert lærestoff og læremidler kan være bruk av ulike konkreter, forskjellige praktiske gjenstander eller "uteskole", tekster eller bøker med forskjellige vanskelighetsgrad, eller bruk av digitale verktøy eller pedagogiske programvare
 • variert organisering kan være oppgaveløsning eller undervisning en og en, i liten gruppe, i større gruppe eller i full klasse

Systemtiltak

Systemtiltak er konkretisering av tilpasset opplæring i form av periodevise intensive kurs med kartlegging i forkant og etterkant for å evaluere elevens læringsutbytte. Tiltakene skal være forsket på og vise seg å gi ønskete resultater for elevene våre.

Eksempler på systemtiltak innenfor grunnleggende ferdigheter:

 • arbeidsplangrupper
 • språkverksted
 • lesekurs
 • skrivekurs
 • regnekurs
 • bruk av digitale verktøy og pedagogisk programvare

Eksempler på systemtiltak innenfor sosiale ferdigheter:

 • sinnemestring
 • sjekk inn/sjekk ut
 • psykologisk førstehjelp
 • SNAP (stop now and plan)

Søknad om systemtiltak

Skolene søker årlig om ekstra økonomiske ressurser til systemtiltak. Deler av ressursene er øremerket 1. - 4.trinn. Det er viktig at arbeidet med systemtiltak drøftes i skolens ressursteam slik at skolens samarbeidspartnere er godt kjent med skolens muligheter for tilpasset opplæring og systemtiltak.

Pedagogisk virksomhet sender aktuelle søknadsskjemaer. Søknadsfristen er 1.mai hvert år og midlene fordeles til skolene forut for nytt skoleår. Søknadene behandles av Pedagogisk virksomhet.


Publisert: 21.10.2015 10:28
Sist endret: 05.01.2017 15:58