Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skoleskyss

Skoleelever som bor langt fra skolen eller har en særlig farlig eller vanskelig skolevei, kan ha rett til skoleskyss. Funksjonshemmede eller midlertidig skadde eller syke, kan også ha rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Hvem har rett til gratis skoleskyss?
  • Elever med mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2.–10. klasse) mellom hjem og skole har rett til gratis skoleskyss. Retten gjelder ikke skyss til og fra SFO.
  • Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand. Retten gjelder ikke skyss til og fra SFO.
  • Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen, og også til og fra SFO. I Ski kommune gjelder denne retten også på fridager og i skolens ferier.

 

Hvordan søke om gratis skoleskyss?
  1. Fyll ut søknadsskjema for skoleskyss . Det er viktig at det leveres dokumentasjon der dette er påkrevet.
Hvilken dokumentasjon kreves?

For skyss på grunn av delt bosted kreves samværeserklæring.

For skyss på medisinsk grunnlag kreves det legeattest.

For skyss til "ikke nærskole" kreves det vedtak om skolegang på annen skole enn nærskolen.

For skyss på grunn av avstand kreves ingen dokumentasjon.

For skyss på grunn av farlig skolvei kreves ingen dokumentasjon, men en beskrivelse av hvorfor veien er farlig.

 

Søknadsskjema for skoleskyss

Frist: fortløpende eller innen 15. mai dersom skyssen skal være klar ved skolestart i august.

 

 

Lovverk:

Opplæringslovens § 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen

Opplæringslovens § 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke

Opplæringslovens § 7-4 Reisefølgje og tilsyn

Ski kommunes retningslinjer for skoleskyss

 

Skoleskyss

Bilde: Ruter


Publisert: 22.09.2015 11:00
Sist endret: 07.11.2018 10:04