Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skolefritidsordning SFO

Skolefritidsordningen i Ski er et pedagogisk ledet, frivillig tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for barn på 1.–4. trinn og funksjonshemmede barn på 1.–7. trinn.

Priser og priseduksjoner     Søke eller endre SFO-plass

SFO er et frivillig skolefritidstilbud før og etter skoletid. SFO skal være en arena der barnet opplever mestring, trygghet og fellesskap. Vi vil bidra til å utvikle barnet til å bli et selvstendig tenkende individ som skal mestre hverdagen og fungere i sosiale sammenhenger. Her finner du Ski kommunes rammeplan for SFO

Se skolenes hjemmesider for informasjon om åpningstider og kontaktinformasjon for SFO. 

 

Aktiviteter på SFO – fagområder

I løpet av skoleåret vil elevene få tilbud innen disse områdene:

Fysisk aktivitet og lek

 • Gi mulighet for valg av aktiviteter på ulike arenaer

Natur og miljø

 • Å gi barnet opplevelser ved å tilby varierte aktiviteter i naturen
 • Å bidra til miljøbevissthet

Kunst, kultur og kreativitet

 • Tilby kunst- og kulturaktiviteter
 • Presentere kunst og kultur for foreldre gjennom skoleåret

Mat og helse

 • Tilstrebe å gi barnet kunnskap om et sunt kosthold og gode matvaner og skikker
 • Gi barnet mulighet til å være med og tilberede mat

 

Hva kan du som foresatt forvente?
 • At vi er representert på ett foreldremøte i året
 • At SFO og skole samarbeider til det beste for barnet
 • At skolestarterne får tid til å bli trygge i sine nye omgivelser den første tiden
 • At barnet ditt skal få lov å være barn
 • At barnet ditt får trøst og omsorg når det trenger det
 • At vi ser barnet ditt
 • At vi tar kontakt med deg hvis vi er bekymret for ditt barn
 • At du er velkommen til å ha samtale med oss om du ønsker
 • At vi voksne er gode rollemodeller
 • At vi gir jevnlig informasjon om SFO
Hva forventer vi av deg som foresatt?
 • At du følger med på våre informasjonskanaler
 • At du husker på å melde fra når du henter barnet
 • At endringer meldes skriftlig
 • At du gir oss nødvendig informasjon om barnet
 • At dere respekterer og overholder tidsfrister
 • At du spiller på lag med oss og at vi behandler eventuelle uenigheter oss voksne imellom

  

Vedtekter og retningslinjer


På den enkelte skoles egen nettside finner du mer informasjon som gjelder den enkelte SFO.


Publisert: 22.09.2015 11:02
Sist endret: 23.08.2018 09:35