Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Privat hjemmeopplæring

Foreldre som ønsker å drive privat hjemmeopplæring for sine barn, må melde fra om dette til aktuell skole. Foresatte må ha nødvendige forutsetninger for drive opplæring, men det stilles ikke formelle krav. Kommunen har ansvar for å gjennomføre tilsyn med privat hjemmeopplæring.

Forutsetninger

Det forusettes at hjemmeundervisningen skal være tilsvarende den som gis i grunnskolen. Det betyr at det stilles krav til omfang, innhold og kvalitet på opplæringen som gjennomføres hjemme - jf. Opplæringslovens §§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring og 2-13 Bruk av loven for privat opplæring i hjemmet.

Kommunen holder ikke elevene med undervisningsmateriell. Privat hjemmeopplæring gir heller ikke rett til økonomisk kompensasjon eller spesialundervisning fra kommunen.

Oppfølging av eleven og tilsyn

Kommunen kan gjennomføre samtaler med barnet, lese- og skriveprøver, regneprøver eller andre skriftlige og muntlige prøver for å følge opp elevens læring og utvikling. Oppfølging vil kunne skje av kontaktlærer på elevens trinn på nærskolen.

Kommunen skal gjennomføre tilsyn med privat hjemmeopplæring. Tilsyn skjer i form av dialog med foresatte om oppfølging av barnet og om opplæringen skjer i tråd med gjeldende læreplanverk. Dersom kommunen ikke får gjennomført tilsyn på forsvarlig måte, eller kommer til at privat hjemmeopplæring ikke oppfyller betingelsene for slik opplæring, skal det fattes enkeltvedtak om at barnet skal gå i ordinær skole. Enkeltvedtak kan påklages. Tilsyn vil kunne skje av ledelsen på elevens nærskole.


Publisert: 30.06.2016 13:06
Sist endret: 30.03.2017 09:12