Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS)

PALS er valgt for å jobbe helhetlig med skoleutvikling innenfor læringmiljø og grunnleggende ferdigheter.

Elever i klasserommet

PALS i Ski-skolen

Per i dag jobber sju av 10 grunnskoler for å implementere skoleutviklingsmodellen PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Tre ansatte i PPT er PALS-veiledere, og følger opp skolene som deltar. PALS-veilederne samhandler med Atferdssenteret i Oslo.

Modellen er valgt for å jobbe helhetlig og systematisk med læringsmiljø, og dette er i tråd med kommunens Handlingsplan for barnehage, skole og SFO 2013-2022 når det gjelder læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter.

Kommunen har også vedtatt å implementere TIBIR (Tidlig innsats for barn risiko). Dette er et tverrfaglig arbeid som fordrer god samhandling mellom barnehager, skoler og øvrig hjelpeapparat hvor et av hovedelementene er foreldreveiledning. TIBIR som bl.a. inneholder PMT-O (Parent Management Training – Oregonmodellen), baserer seg på de samme prinsipper som PALS og det vil da bli en rød tråd i tilbudet til barn, elever og foresatte som har behov for tilbud fra kommunen.

De syv PALS-skolene;

  • Bøleråsen skole
  • Finstad skole
  • Hebekk skole
  • Kråkstad og Skotbu skole
  • Siggerud skole
  • Ski skole
  • Vevelstadåsen skole

 

Bilde: Atferdssenteret


Publisert: 15.10.2015 12:44
Sist endret: 15.12.2016 14:49