Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Permisjon fra opplæringen

Opplæringsloven regulerer rettigheter og plikter i forhold til elevenes skolegang. Foresatte oppfordres til å bruke skoleruta ved planlegging av familiens ferieopphold og reiser.

Dersom familiene har behov for fridager utover de fastsatte ferier og fridager, gjelder følgende regelverk:

"Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 (to) uker. Elever som hører til trossamfunn utenfor Den Norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedag. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at elevene kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute." Opplæringslovens § 2-11

Slik søker du:

  • Søknad om permisjon 1-3 skoledager: Foresatte søker kontaktlærer om permisjon i meldingsboka. Kontaktlærer svarer i meldingsboka.
  • Søknad om permisjon 4-10 skoledager: Foresatte søker på skjema om permisjon fra opplæringen, og leverer søknaden til rektor. Rektor sender svar som brev til foresatte.

Søknadsskjema om permisjon fra opplæringen

Lovverk

Opplæringslovens § 2-11


Publisert: 15.10.2015 12:41
Sist endret: 07.11.2016 08:51