Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunalt ordensreglement for skolene i Ski

Kommunalt ordensreglement er vedtatt av skoleeier ved Utvalg for oppvekst og kultur.

Skolene arbeider målrettet for å ivareta elevenes læringsmiljø. Skoleeier - Ski kommune - har vedtatt et kommunalt ordensreglement som gjelder for alle grunnskoler i kommunen.

Kommunalt ordensreglement for grunnskolene i Ski kommune.


Det kommunale ordensreglementet er en liten brikke i det store puslespillet som skal ivareta et godt læringsmiljø for elevene i Ski kommune. Handlingsplanen for barnehage, skole og SFO i Ski kommune er vedtatt av skoleeier, ansatte og representanter for foresatte (KFAU). Målet for barnehager, skoler og SFO i Ski er formulert slik:

"Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner seg grunnleggende ferdigheter i tråd med disse." - Mål i Ski 2013-2022.


Publisert: 15.10.2015 13:10
Sist endret: 14.01.2016 12:35