Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra datarom til data i alle rom

Ski-skolen satser stort på digitale verktøy og digitale ferdigheter. Alle skolene har i dag fiber, og alle skolene vil i løpet av kommende skoleår få nytt og godt trådløst nett. I løpet av en tre-års periode vil det være nettbrett og PC'er til alle grunnskoleelever i kommunen. Ansatte i Ski-skolen vil få kompetanseheving, og virksomhet IKT vil styrkes for å ha kapasitet til å gi bedre teknisk støtte til skolene.

Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet

Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet i læreplanen på lik linje med det å kunne uttrykke seg, det å kunne lese og skrive, og det å kunne regne. IKT eller digitale ferdigheter er ikke et eget fag, men digitale verktøy og digitale ferdigheter skal benyttes og oppøves i alle fag, der dette er hensiktsmessig.

Målet med satsningen er at elever skal få gode digitale ferdigheter og ha best mulig forutsetninger for videre skolegang. Slik vil elevene være godt rustet for senere yrkesliv. Bruk av digitale verktøy er en sentral kompetanse i dagens og fremtidens samfunn.

Digitale verktøy

Satsningen legger opp til at det skal være et nettbrett eller en PC til alle elever i Ski-skolen i løpet av en 3 års periode, med én til én-dekning. Et hovedprinspipp er nettbrett i barneskolen, mens det legges opp til mer bruk av PC i ungdomsskolen. Høsten 2016 vil det være småskoletrinnene som prioriteres, mens øvrige trinn vil styrkes i 2017 og 2018. De kommende tre årene vil det kjøpes inn om lag 3000 nettbrett og PC-er, samtidig som man legger opp til regelmessig rullering av gammelt utstyr.

Kompetanseheving til ansatte

Kompetanseheving til ansatte i Ski-skolen er viktig for å sikre at digitale verktøy brukes på en god måte i undervisningen. God undervisning og opplæring til elevene fordrer glødende og kompetente lærere. Høsten 2016 vil det legges til rette for felles oppstartskurs for lærere på 1. og 2.trinn, og ressurspersoner vil gi tilbud om modellering og veiledning til de samme lærerne på hver enkelt skole. Det vil også gjennomføres oppfølgingskurs og nettverkssamlinger.

Styringsgruppe

For å følge opp arbeidet på en helhetlig måte er det etablert en styringsgruppe bestående av kommunalsjef, rektorer, Virksomhet IKT og Pedagogisk virksomhet.

Planen finner du nedenfor.

IKT-planen Fra datarom til data i alle rom.


Publisert: 24.06.2016 14:41
Sist endret: 28.06.2016 13:33