Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skolene

"Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø som bidrar til at de får realisert sitt potensiale for læring og utvikling, og tilegner seg grunnleggende ferdigheter i tråd med disse." – fra Handlingsplan for barnehage, skole og SFO 2013-2022.

Informasjon om skolestart høsten 2017 finner du på den enkelte skole sin nettside:

Skolene

Bøleråsen skole
Finstad skole
Haugjordet ungdomsskole
Hebekk skole
Kråkstad og Skotbu skoler
Langhus skole
Siggerud skole
Ski skole
Ski ungdomsskole
Vevelstadåsen skole

Follo barne- og ungdomsskole
Ski voksenopplæring

Andre opplæringstilbud

Toppen
Gjedsjø - praktisk pedagogisk opplæring

Under planlegging: Spesialavdeling for elever med autisme

Skolefritidsordningen SFO

Skolefritidsordningen SFO
Søke/endre SFO-plass

Elevenes skolemiljø – varsling og oppfølging

Ski kommune jobber systematisk med å sikre at elevene får oppfylt retten til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Dersom elever ikke har det bra på skolen, har elever og foresatte rett til å klage på skolemiljøet.

Kvalitet og utvikling i Ski-skolen

Alle skolene i Ski deltar i nasjonale og lokale satsinger for kvalitetsutvikling, organisert som skolebasert kompetanseutvikling. Det betyr at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kompetanse.

Utdanningsdirektoratet har laget gode sider om flere sider ved opplæringen.

Innholdet i grunnskolen  Læringsmiljø  nullmobbing.no

Skoleåret

Ferier og fridager (skoleruta)

 


Publisert: 22.09.2015 11:00
Sist endret: 15.08.2017 09:05