Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Priser, prisreduksjon og betaling

Satser og priser

Maksimal månedligsats; 2 910 kr pr barn

Plasstørrelse Pris
100% 2990 kr
80% 2630 kr
60% 1970 kr
50% 1640 kr
40% 1320 kr

I tillegg betales et månedlig kosttilegg pr barn.

Kosttillegget beregnes ut i fra plasstørrelsen til barnet

Plasstørrelse Kosttilegg
100% 400 kr
80% 320 kr
60% 240 kr
50% 200 kr
40%  160 kr

Foreldrebetaling i barnehage er maksprisordning og er lik for alle barnehager i Norge.

Maksprisen vedtas i statsbudsjettet og er endret fra 1.1.2019. Ny makspris er kr 2 990 pr. måned.

Betaling og fakturering

Oppholdsbetaling påløper fra den datoen barnet er tildelt barnehageplass.  

Faktureringen skjer forskuddsvis, hver måned, med forfall den 20.

Forfallsdato kan ikke endres, og ved innbetaling etter forfallsdato påløper forsinkelsesrenter, samt purregebyr for hvert betalingsvarsel som produseres.

Juli måned er betalingsfri.

Søskenmoderasjon

  • for barn nr 2 betaler man 70% av gjeldende plasstype
  • for barn nr 3 og 4 betaler man 50% av gjeldende plasstype

Redusert foreldrebetaling pga. inntekt

Redusert foreldrebetaling har to ordninger:

Reduksjon i foreldrebetaling på grunnlag av inntekt

1. mai 2015 ble det innført en ordning med lavere foreldrebetaling på grunnlag av inntekt. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for opphold i barnehage. Fra 1. januar 2018 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 548 167 kroner.

Gratis oppholdstid 20 timer pr. uke for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Dette kalles «gratis kjernetid». Fra 1. januar 2019 gjelder denne ordningen for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 548 167kroner. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Dette gjelder for både kommunale og private barnehager.

Søk om redusert foreldrebetaling

Du kan søke om redusert foreldrebetaling både for barnehage og SFO på dette skjemaet.

Mer informasjon om redusert foreldrebetaling


Publisert: 14.10.2015 13:25
Sist endret: 20.12.2018 09:21