Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Assistent på medisinsk grunnlag til SFO

Skolen kan søke om assistent på medisinsk grunnlag i SFO for elever med særskilte store omsorgs- og tilsynsbehov. Det er skolen som søker etter drøfting i skolens ressursteam. Søknad skal avklares med foresatte.

Om SFO

Opplæringslovens § 13-7 sider at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for elever på 1. - 4.trinn, og for barn med særskilte behov på 1. - 7.trinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnets alder, funksjonsnivå og interesser. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn og funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter. SFO kan du lese mer om på hjemmesiden Skolefritidsordning.

Om assistent på medisinsk grunnlag til SFO

Assistent på medisinsk grunnlag til SFO er et tilbud som kommunen kan gi til enkelte barn med særskilte store omsorgs- og tilsynsbehov slik at barnet kan nyttiggjøre seg tilbudet. Assistent på medisinsk grunnlag er ikke nedfelt i lov eller forskrift.

Søknad

Skolen drøfter søknad i ressursteamet. Søknad skal avklares med foresatte. Søknad sendes Postmottak. Koordinerende tjeneste - helse og omsorg behandler søknaden og gir tilbakemelding til skolen om tildeling.

Søknadsfrist for skoleåret 2017-18 er fredag 13.april 2017.

Søknadsskjema for skolen

Samtykkeskjema for foresatte


Publisert: 25.02.2016 09:10
Sist endret: 19.06.2018 14:25