Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Assistent på medisinsk grunnlag til SFO

Skolen kan søke om assistent på medisinsk grunnlag i SFO for elever med særskilte store omsorgs- og tilsynsbehov. Det er skolen som søker etter drøfting i skolens ressursteam. Søknad skal avklares med foresatte.

Om SFO

Opplæringslovens § 13-7 sier at kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for elever på 1. - 4.trinn, og for barn med særskilte behov til og med 7.trinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnets alder, funksjonsnivå og interesser. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn og funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter. SFO kan du lese mer om på hjemmesiden Skolefritidsordning.

Om assistent på medisinsk grunnlag i SFO

Assistent på medisinsk grunnlag i SFO er et tilbud som kommunen kan gi til SFO som har barn med særskilte store omsorgs- og tilsynsbehov slik at barnet kan nyttiggjøre seg tilbudet på en bedre måte. Assistent på medisinsk grunnlag er ikke lovpålagt.

Søknad og tildeling

Skolen skal drøfte søknad i ressursteamet og foresatte skal involveres. Søknad sendes Postmottak. Koordinerende tjeneste - helse og omsorg behandler søknaden og gir tilbakemelding til skolen om tildeling. Det er ikke klageadgang på tildelingen.

Søknadsfrist for skoleåret 2019-20 er mandag 01.april 2019.

Søknadsskjema for skolen

Samtykkeskjema for foresatte


Publisert: 25.02.2016 09:10
Sist endret: 20.02.2019 14:00