Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Alternativ- og supplerende kommunikasjon

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Kommunens ASK-kontakt heter Aslaug Espe og er rådgiver i PPT.

Hva gjør kommunens ASK-kontakt?

  • deltar på samlinger på Barnehabilitering ved Akershus universitetssykehus (Ahus)
  • videreformidler informasjon om ASK til aktuelle instanser i kommunen
  • ASK-kontakten kan nås på telefon 95 79 78 63 eller på e-post

Lovverk

"Elevar som heilt eller delvis manglar funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerande kommunikasjon, skal få nytte eigna kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmiddel i opplæringa. Når ein elev ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har eleven rett til spesialundervisning etter reglane i kapittel 5. Dette inkluderer nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon".

Saksgang

  1. Behov for alternativ- og supplerende kommunikasjon drøftes i barnehagen eller skolen
  2. Barnehagen og skolen kan be om drøfting med PPT
  3. PPT vurderer barnets/elevens behov

Publisert: 15.10.2015 14:09
Sist endret: 05.01.2017 08:59