Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Strategiplan for oppvekst 2016-2025

Strategiplanen for oppvekstområdet heter "Sammen om SKIkkelig god oppvekst" og har som hovedmål at barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring.

Hjelpe oppSki kommune ønsker å være landets beste oppvekstkommune. Barn og unge skal oppleve et trygt oppvekstmiljø der de har rom for utfoldelse. Det overordnede målet er at barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring. For å nå dette målet, er det utarbreidet en strategiplan for oppvekstområdet: Sammen om SKIkkelig god oppvekst. Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom barnehagene, skolene, Familiens hus og Pedagogisk virksomhet, og vedtatt av kommunestyret 7.desember 2016.

Strategiplanen gir føringer for hvordan barnehager, skoler og samarbeidspartnerne sammen med foresatte, barn og unge skal jobbe for en god og trygg oppvekst.

Satsningsområder - veien mot målet

  • folkehelse og livsmestring som forutsetninger for et godt liv
  • godt leke- og læringsmiljø som forutsetninger for trygghet, trivsel og læring
  • grunnleggende ferdigheter som byggesteiner for utvikling og læring

Sentrale prinsipper for å lykkes

  • godt tverrfaglig samarbeid
  • effektivt utviklingsarbeid
  • forebygging og tidlig innsats – riktig hjelp til riktig tid

 

Strategiplan for oppvekst 2016-2025 – Sammen om SKIkkelig god oppvekst


Publisert: 13.10.2015 11:31
Sist endret: 09.01.2017 08:33